Hopp til innhold

Mener rektor laget falske karakterutskrifter

Rektor skal ha meldt inn elever som ikke har gått ved skolen, og urettmessig mottatt nesten 2,4 millioner kroner ekstra til Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand. Det mener Utdanningsdirektoratet.

Norsk fotterapeutskole

Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand skal urettmessig ha mottatt nær 2,4 millioner kroner.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vi har ikke hatt tilsvarende saker hvor vi har trukket godkjenningen som følge av elevtallsrapporteringer som vi mener ikke stemmer, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Bente Barton Dahlberg.

I tilsynsrapporten konkluderes det med at Norsk Fotterapeutskole må stenge

Utdanningsdirektoratet har gjennom flere år avdekket lovbrudd ved den private videregående skolen som er godkjent for 32 elever i Kristiansand.

Falske karakterutskrifter

Det mest alvorlige er at det er innrapportert elleve elever som skolen urettmessig har fått statsstøtte for, sier Dahlberg.

– Vi kan ikke se vitnemål. Vi har kontaktet mennesker rundt skolen som ikke kjenner til elevene.

nettside fotterapeut

Etter at NRK begynte å jobbe med saken, er skolens nettside ikke lenger tilgjengelige. Hverken rektor eller eier besvarer oppringning eller sms.

Foto: Skjemdump

Ifølge rapporten hadde hverken elever eller lærere hørt om de fleste navnene. Bare rektor og eier gikk god for dem. Eier av skolen er selskapet Just Invest, registrert i Brekkestø.

Direktoratet fikk bare tak i et par av de elleve elevene som de mener er feilrapportert. I rapporten står det:

«Det er også fremlagt karakterutskrift for Vg2 og Vg3 for en elev som har opplyst å aldri ha gått ved skolen.»

Den andre elevene direktoratet sporet opp, hadde vært på skolen en halvtime i 2013. Likevel sendte skolen inn karakterutskrifter for eleven frem til 2015 – signert rektor.

Den omfattende tilsynsrapporten slår fast at rektor har sendt inn falske karakterutskrifter.

Skolen har gjennom tilsynet lagt frem en forklaring, som skolen må ha vært klar over ikke stemmer

Utdanningsdirektoratet

Vil stenge

Utdanningsdirektoratet krever tilbakebetalt nesten 2,5 millioner kroner av skolen samt trekker tilbake godkjenningen.

– Det er ikke ofte at vi avdekker denne type forhold ved våre tilsyn, sier Dahlberg.

Skolen har nå sendt tilsvar til Utdanningsdirektoratet. Tilsvaret skal ifølge reglene vurderes før en endelig avgjørelse om å trekke godkjenningen trår i kraft.

Men rapporten er uvanlig klar:

«Utdanningsdirektoratet har ikke tillit til at skolen for fremtiden vil drive i samsvar med regelverket.»

– Når vi avdekker såpass alvorlige lovbrudd som i denne saken, er i prinsippet grunnlaget for godkjenningen borte, sier Dahlberg.

Rapport

Tilsynsrapporten slår fast at rektor har sendt inn karakterutskrifter for elever som ikke har gått ved Norsk Fotterapeutskole.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Trekker seg

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med både rektor og eier, uten å få svar. Gjennom styreleder Jon Døviken opplyser skolen at den ikke vil uttale seg.

Døviken selv sier han ikke har visst noe om disse sakene før tilsynsrapporten kom på bordet. Han har nå bedt om å bli løst fra vervet som styreleder.

– Dette er veldig alvorlig, og jeg har vært helt uvitende om forholdet. Det er tragisk.

Legger ned

Etter at NRK begynte å jobbe med saken, er skolens nettside ikke lenger tilgjengelig.

Døviken opplyser på vegne av eier og rektor at de vil legge ned skolen fra sommeren.

Per oktober 2015 hadde skolen meldt inn til sammen 22,86 elever. Det var Døviken som rådet dem til å legge ned skolen etter endt semester.

– Elevene som går der nå får fullført skoleåret, sier Døviken.

Norsk Fotterapeutskole

Pasient blir behandlet på skolen i Kristiansand.

Foto: NRK