Ingen ny rettssak for Viggo Kristiansen

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avslår Baneheia-dømte Viggo Kristiansens krav om få saken sin behandlet på nytt i retten.

Baneheia-saken

Viggo Kristiansens får ikke prøvet saken sin på nytt i det norske rettsvesenet.

Kristiansens advokat Sigurd Klomsæt sier til Dagbladet at han er svært skuffet.

Advokat Sigurd Klomsæt

Kristiansens advokat, Sigurd Klomsæt. mener avgjørelsen er et nederlag for rettssikkerheten i Norge.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Et nederlag for rettssikkerheten, mener Klomsæt.

– Dette er en politisk avgjørelse som ikke har noe med juss eller vurdering av beviser å gjøre. Jeg mener at vi overfor gjenopptakelses-kommisjonen har bevist Kristiansens uskyld og gjendrevet de anklager som ble fremført mot ham og som førte til domfellelse, sier Klomsæt til Dagbladet.

– Jeg konstaterer at politiet har lyktes i sin taktikk, ved at man destruerte bevisene før vi fikk gått det nærmere etter i sømmene. Norge følger åpenbart ikke de samme prinsipper som for eksempel USA, som gjennom sitt "innocent project" har avslørt tallrike justismord, sier Klomæt.

Kriminalsjefen ikke overrasket

Kriminalsjef Arne Pedersen ved Agder Politidistrikt ledet etterforskningen av Baneheia-drapene. Han sier at avgjørelsen ble som ventet.

Kriminalsjef Arne Pedersen, Agder politidistrikt.

Kriminalsjef Arne Pedersen ved Agder Politidistrikt ledet etterforskningen av Baneheia-drapene. Han sier at avgjørelsen ble som ventet.

Foto: Einar Kleveland / NRK

– Jeg er overhodet ikke overrasket. Vi har jo sett på hva som har kommet med innspill fra advokat Klomsæt sin side, og det har ikke vært noe med substans så vidt vi har sett.

– Er du fornøyd med avgjørelsen?

– Ja, på vegne av de pårørende. At de nå kan sette sluttstrek, for det må ha vært en enorm belastning i to år som har gått frem til denne beslutningen har kommet. Men som sagt så har det ikke vært noe som helst som har vært noe nytt i saken fra Klomsæt side.

Håper siste ord er sagt

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard – moren til åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen som ble drept i Baneheia i 2000 er heller ikke overrasket over kommisjonens avgjørelse.

Foto: NRK

Ada Sofie Austegard – moren til åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen som ble drept i Baneheia i 2000 – er glad begjæringen ikke ble tatt til følge av kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun har lest dokumentene i begjæringen og sier hun ikke er overrasket over avgjørelsen.

– Det finnes ikke noe nytt i det som er blitt lagt fram for kommisjonen. Alt advokat Sigurd Klomsæt har lagt fram har tidligere vært behandlet av domstolene. Nå håper jeg virkelig at siste ord er sagt i denne saken, sier hun til NTB.

Hun opplever det som «en forferdelig belastning» at det gjennom media og begjæringen blir sådd tvil om at baneheiadommen er riktig. Hun fnyser av Klomsæts påstander om at kommisjonens har tatt politiske hensyn når den har fattet sin avgjørelse.

– Påstanden er fullstendig usaklig. Jeg har full tiltro til kommisjonens profesjonalitet, uten hensyn verken til hva jeg selv eller det offisielle Norge føler og tenker, sier hun til NTB.

Ingen nye beviser

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har lagt en begrunnelse på sine nettsider:

Det var fem punkter kommisjonen skulle ta stilling til:

  • Om det foreligger inhabilitet hos en dommer som har deltatt i behandling av saken, jf. straffeprosessloven § 390
  • Om tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, straffeprosessloven § 391 nr. 1.
  • Om avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av, og dette er fastslått av en internasjonal domstol eller av FNs menneskerettskomité, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 2
  • Om det er nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse eller vesentlig mildere straff, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.
  • Om det er særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd.

Kommisjonen skriver i sin konklusjon:
«Kommisjonen har vurdert de nye forholdene som er påberopt etter dommen i 2002 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse. Nye DNA-analyser bidrar ikke til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen, og kaster ikke et nytt lys over saken. Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at rettens administrator i tingretten var inhabil eller at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet eller andre aktører i saken. Det foreligger heller ingen avgjørelse fra en internasjonal domstol eller fra FNs menneskerettskomité om at avgjørelsen er i strid med en folkerettslig regel som Norge er bundet av.»

Hevder sin uskyld

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 og funnet to dager senere.

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff, forvaring i inntil 21 år, for drapene i Baneheia i år 2000.

Foto: Photoline / SCANPIX

Viggo Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff, forvaring i inntil 21 år, mens medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt til fengsel i 19 år, for voldtekt og drap på de to jentene.

LES OGSÅ: Ti år siden Baneheia-tragedien
SE OGSÅ:Alt om Baneheia-saken

Kristiansen hevder han er uskyldig dømt, og saken hans ble onsdag og torsdag behandlet hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Det finnes ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til åstedet for barnedrapene. Han ble dømt på indisier.