Hun er «Årets Ladejarl 2017»

Ada Sofie Austegard mottok mandag formiddag den prestisjetunge prisen Årets Ladejarl 2017.

Austegaard Årets Ladejarl

«Årets Ladejarl 2017» ble delt ut i Trondheim i dag. Prisen tildeles en enkeltperson og er på to millioner kroner. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Austegard og Stine Sofies stiftelse har mottatt utallige priser, men denne skiller seg ut ved at det er en personlig pris. Austegaard har også være nominert til Årets Ladejarl tidligere.

Hun har gjort en stor innsats med Stine Sofies Stiftelse og mestringssenteret for voldsutsatte barn, som også bærer hennes datters navn, Stine Sofie.

– Hun er prisen jeg har måttet betale for disse prisene som jeg har fått, sier Austegard.

Prisen ble delt ut i Trondheim mandag formiddag.

– Det er jo veldig mye penger, så nå må jeg tenke nøye gjennom hvordan jeg skal bruke disse pengene på riktig måte, sier hun.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard har vunnet mange priser for sin innsats med Stine Sofies Stiftelse.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– En stemme som blir hørt

Juryen viser til at Austegard i snart to tiår har jobbe målrettet og standhaftig, for å styrke barns rettssikkerhet og forebygge at barn rammes av vold og overgrep.

I sin begrunnelse skriver juryen:

«Ada Sofie Austegard har gjennom 17 år gitt voldsutsatte barn og unge en stemme som blir hørt klart og tydelig. Engasjementet hennes har bidratt til lovendringer og bedring for barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep. Ada ønsker å ivareta rettsstillingen til de voldsutsatte og deres pårørende, men aller mest jobber hun målrettet med å forebygge nettopp denne typen vold og overgrep fra å ramme våre mest sårbare i samfunnet.»

Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS, og gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring.

Vinneren får to millioner kroner, og i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn og deres trygge omsorgspersoner.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Tilbakemeldinger fra barna betyr mer

Prisene betyr mye, men viktigst for Austegard er de personlige brevene og tilbakemeldingene hun får fra barn.

– På denne står det; «Stine Sofie-senteret, det er et sted man kan føle seg trygg, og ingenting er galt her. Jeg var redd for pappaen min, men det var før. Etter at jeg var her følte jeg meg sterk og trygg. Hilsen til Stine Sofie-senteret, og spesielt til deg, Ada Sofie.», leser Austegard, tydelig berørt av brevet.

Hva betyr det?

– Det betyr jo alt, det er jo derfor jeg jobber med det.