Flust med studentboliger - oljekrisa kan ha skylda

Til høsten blir det flere studenter i Agder. Oljekrise og flust med boliger gjør at det likevel ikke blir boligkrise for studentene.

Studenter i Grimstad

Julie Eide og Fredrik Trondsen Hove har begge fått studentbolig i Grimstad og er fornøyde med det.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Til høsten vil det bli en økning på 200–400 studenter ved studiestedene Grimstad og Kristiansand, sammenlignet med i fjor.

Likevel er Sørlandet et av studiestedene her i landet med best tilgang på studentboliger.

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen Østensen er leder i Studentorganisasjonen i Agder.

Foto: Studentorganisasjonen i Agder

Nye studenter som kommer til Sørlandet, trenger ikke frykte for tak over hodet, tror leder av studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen.

Han tror oljekrisen har bidratt til at prisnivået på private boliger har falt.

– Det gjør at man har et stabilt leiemarked for studenter som ikke har så god råd.

Bygget mye nytt

Det er også bygget mange nye studentboliger de siste årene. I fjor stod et nytt boligkompleks klart i Kristiansand, og i år kom det nye i Grimstad.

Steffensen forteller også at dekningsgraden på studentboliger har vært god de siste årene. I Grimstad har ikke alle tilgjengelige studentboliger vært utleid den siste tiden.

For bare et par år siden var det derimot stor mangel på studentboliger. Derfor ble det bygget flere.

– Enn så lenge så ser tallene her veldig gode ut, så får vi håpe det også gjør det når august kommer og studenter flytter tilbake til Sørlandet, sier Steffensen.

Funnet sted allerede

I kantina på universitetets avdeling i Grimstad, sitter Bjarte Tønnesen og Fredrik Trondsen Hove. De har allerede sikret seg et sted å bo før skolestart.

Bjarte Tønnesen

Bjarte Tønnesen ble overrasket over hvor lett det var å få bolig.

Foto: NRK

– For min egen del gikk det veldig greit å finne bolig. Jeg var tidligere ute enn de vanlige studentene. Dermed kom jeg på visning og fikk velge den leiligheten jeg hadde lyst på, sier Tønnesen.

Studentene ble overrasket over hvor lett det var å finne bosted midt i Grimstad.

– Jeg hadde en kompis som gikk her i fjor, og han søkte sted å bo seks dager før han kom inn på skolen, og da kunne han velge og vrake i hva han ville ha, sier Trondsen Hove.

Gjør Agder attraktivt

Det er også studenter som velger å studere på Sørlandet, nettopp på grunn av den gode tilgangen på studentboliger.

– I Grimstad fant jeg en slik bolig jeg ville ha, sier Julie Eide.

Ansvarlig for bolig ved studentsamskipnaden i Agder (SIA), Heming Bentsen, bekrefter bildet med god tilgang på boliger, og sier oljekrisa trolig vil lette tilbudet til studenter.

– Vi antar at det er flere som må leie ut boligen sin nå, uten at vi har konkrete tall på det, sier han.