Hopp til innhold

Får fordommer mot overgripere under fengselsstudiet

Flere som utdanner seg til å bli fengselsbetjenter, har fordommer mot seksualdømte. Holdningene forsterkes i løpet av studiet, viser ny forskning. Det kan svekke tilbakeføringen til samfunnet, mener forsker.

 Tuncel Ugur, student og tillitsvalgt på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Tuncel Ugur er snart ferdig fengselsbetjent. Han mener de som tar utdannelsen har gode holdninger til innsatte med slike dommer.

Foto: Privat

– Jeg opplever selv at det er god samhandling og gjensidig respekt i møter med nettopp denne innsattgruppen.

Det sier 26 år gamle Tuncel Ugur. Han er akkurat ferdig med to års utdannelse som fengselsbetjent. Nå gjennomfører han pliktåret på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Han forstår at de ferske betjentene kan få et noe mer pessimistisk syn på seksualdømte.

– De ser at det ofte er et dårligere tilbud til denne gruppa enn andre straffedømte. Det gjør at man kanskje lettere tror på tilbakefall for overgripere, mener Ugur.

Tuncel Ugur, student og tillitsvalgt på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Tuncel Ugur har første pliktår ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han mener utdanningen gav gode holdninger og hadde mye fokus på å få straffedømte tilbake til samfunnet.

Foto: Privat

– Overraskende endring

Kristian Mjåland er en av forskerne bak studiet, som er utført av Universitetet i Agder.

De stilte de samme spørsmålene til en gruppe studenter da de startet utdannelsen og da de var ferdige fengselsbetjenter.

– Det vi fant var overraskende. Det var uventet at flere hadde slike oppfatninger på slutten av studiet enn i starten.

Undersøkelsen ble gjort med studenter ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS.

Over 10 prosent av studentene hadde særlig stereotype oppfatninger da de startet studiet. Dette tallet doblet seg i løpet av studiene og ett års praksis i fengsel.

– Det går på oppfatninger om at denne fangegruppa har få venner, at de holder for seg for seg selv. Samt at de er ugifte og generelt er sosiale einstøinger, sier Mjåland.

Forskningen viser også at et flertall av studentene mente at det var høy risiko knyttet til menn dømt for seksuallovbrudd. Dette synet endrer seg lite i løpet av utdanning og praksis.

Kristian Mjåland

Forsker Kristian Mjåland fant klare holdningsendringer til seksualdømte hos de som skal bli fengselsbetjenter.

Foto: Leif Skaar / Leif Skaar

– Ser mennesket

Tuncel Ugur mener utdanningen er god. Det er først to år med teori og praksis og så et pliktår med fengselsarbeid.

Han sier at store deler av utdanningen handler om tilbakeføring og miljøarbeid. Og om å ha gode holdninger til de man skal hjelpe ut i samfunnet igjen. Han har selv møtt overgrepsdømte i fengselet.

– Vi lærer veldig tydelig å se forskjellen på mennesket og de handlingene det begår.

Hilde Pape er forsker ved KRUS. Hun har selv deltatt i studien som hun mener vil gi mer kunnskap om teamet.

Alle som begynner på denne utdanningen blir spurt om holdninger og oppfatninger knyttet til seksuallovbruddsdømte. Denne forskningen vil gi et mer solid grunnlag for å trekke konklusjoner, sier hun.

Hilde Elisabeth Pape

Hilde Pape er forsker ved KRUS og har selv deltatt i studien som hun mener vil gi mer kunnskap om teamet.

Foto: Folkehelseinstituttet

– Kan svekke hjelpetilbudet

En stadig større andel av innsatte i norske fengsler er dømt for seksualforbrytelser. I overkant av 20 prosent av fangene er i denne kategorien. Enkelte fengsler har inntil en tredjedel.

Og personer i gruppa er allerede sterkt stigmatiserte, sier Mjåland.

– De møter mye fordømmelse i samfunnet. Studier tyder på at denne fordømmelsen skrus enda noen hakk opp innenfor murene, sier Mjåland.

Forskeren tror fordommer hos fengselsansatte kan gjøre det vanskeligere å hjelpe de straffedømte i denne gruppen.

– I verste fall kan det bli vanskeligere å få gode relasjoner i fengselshverdagen. Ingen er tjent med at fanger i norske fengsler blir møtt med fordommer og fordømmelse.

– Dårlig økonomi forverrer situasjonen

Erling Rafoss er regiontillitsvalgt for fengselsansatte. Han tror holdningene i samfunnet påvirker de som utdannes og arbeider i etaten.

Dårlig økonomi og lavere bemanning i fengslene forverrer også tilbudet til seksualdømte. Det påvirker også de som arbeider med disse, mener Rafoss.

Erling Rafoss

Erling Rafoss er regiontillitsvalgt for fengselsansatte. Han tror at dårligere økonomi og lavere bemanning i fengslene forverrer også tilbudet til seksualdømte. Det påvirker også de som arbeider mot disse, mener han.

Foto: Erik Wiig Andersn / NRK

Men han ser i likhet med Mjåland også positive trekk i undersøkelsen. I løpet av skolen får man lavere grad av straffende holdninger til gruppa.

Dette viser at våre nyutdannede kolleger har den profesjonalitet og det menneskesynet som er nødvendig å ha for å gjøre en god jobb

Tore Tøsse Notøy er assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen, region sørvest. Han mener de gir et riktig tilbud ut fra de rammene de har.

Kriminalomsorgen har fokus på tilbud til seksuallovbruddsdømte. Vi samhandler blant annet med helseforetak om dette.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,91 kr
Dyrest kl. 16 4,46 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %