Få fikk kjøpe småbruk i Valle

Nesten ingen familier har fått kjøpe småbruk i Valle, til tross for kommunens småbrukprosjektet.

Valle

Mange småbruk råtner på rot, mens eierne ikke vil selge, ifølge næringsutvikler Rune Ingebretsen i Valle. I løpet av tre år har kommunen fått 25 nye innbyggere som følge av småbrukprosjektet. Målet var 50 nye innbyggere.

Foto: Espen Bierud / NRK

For å hindre fraflytting, ville Valle kommune prøve å bosette rundt 100 småbruk som ikke ble drevet.

Etter tre år med småbruksprosjektet, har bare noen ytterst få fått oppfylt drømmen om et liv på landet.

Nesten femti familier var interessert, men i Valle ville nesten ingen selge, sier næringsutvikler Rune Ingebretsen.

Problemet er at mange eiere heller vil la bruket stå å råtne enn at det forsvinner ut av slekta.

– Det er de tristeste sakene av alle, der det står egentlig flotte bruk og råtner på rot fordi det ikke er folk hverken til å overta dem eller vedlikeholde dem. Folk vil ikke selge, fordi de synes det er leit å la det gå ut av slekta, sier Ingebretsen.

Ville bosette 100 småbruk

Mona Egeli

Prosjektleder Mona Egeli håpte på lys og liv i flere av de tomme brukene i Valle i 2010. Da prosjektet startet var det bare eierne av to av 100 bruk som ville selge.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fraflyttinga gjorde at Valle kommune måtte ta grep. Rundt 100 småbruk som ikke ble drevet, i tillegg til rundt 70 tomme bolighus, skulle lokke familier til det gode liv på landet. Og mange ble fristet. Helt til man skjønte at nesten ingen ville selge.

– Det er snakk om bruk som har vært i familien i flere hundre år i mange av tilfellene. Det er også mange som bruker dem som ferieplass og som jakt- og friluftsområde.

Det ble satt et moderat mål om å få 50 nye innbyggere i løpet av de tre årene. Resultatet ble halvparten, sier Rune Ingebretsen.

25 nye innbyggere

Prosjektet medvirket til at 15 objekt ble lagt ut for salg, ble overdradd innen familien, eller leid ut. Resultatet av dette ble 25 nye innbyggere, 17 voksne og åtte barn. I tillegg fikk sju personer som allerede var innbyggere ny plass å bo.

– Det er vanskelig å få det høyere når du ikke har nok bruk for salg og definitivt ikke nok attraktive bruk.

Video 6239890d-60ed-4659-8a91-8a50443e4758.jpg

SE VIDEO fra august 2011: Over 20 familier står i kø for å få kjøpe et småbruk i Valle.

– Er du overrasket over at såpass få ville kvitte seg med bruket sitt?

– Både ja og nei. Man hadde et håp og en drøm om at mange flere ville selge, men det er ikke så uventet siden man vet at det er mange slektsgårder som har lange tradisjoner her oppe.

Men det er ikke bare gårdseierne som er problemet. I rapporten står det at enkelte politikere har brukt som argument at det blir for mange på jaktlaget, dersom det kommer folk på småbruket. Håpløse holdninger om man ønsker tilvekst, ser Ingebretsen.

– Hvis man virkelig vil ha flere innbyggerne i kommunen, må de få godta i det gode livet man kan ha her oppe på alle måter.

Vil skjerpe boplikten

Folketallet i Valle går fremdeles gal vei. Mange av familiene som meldte seg fra hele landet, er fremdeles interessert. Ingebretsen sier de nå kommer til å bli strengere med å håndheve boplikten på småbruk der folk har fått fritak.

– Det som er utfordringa nå er å se hvordan kommunen kan bidra til at flere tomme bruk blir bebodd. Det er viktig for kommunen at de plassene som virkelig er attraktive tas i bruk av folk som har lyst til å bo og virke i Valle kommune.