Hopp til innhold

Etterlyser lærebøker: – Vi står mye på kopirommet med litt vondt i magen

Lærere mener det foregår for stor grad av digitalisering i skolen og etterlyser lærebøker til elevene. Mangel på bøker fører til ukonsentrerte elever, dårligere leseforståelse og ulovlig kopiering.

Karianne Sørtveit (t.v.), Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Sirill Berg, Monica Angell Sønsterudbråten og Marianne Homestad.

Karianne Sørtveit (t.v.) i Utdanningsforbundet i Kristiansand, universitetslektor i nordisk Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Sirill Berg (KOMFUG), lærer Monica Angell Sønsterudbråten og lærer Marianne Homestad etterlyser flere lærebøker i grunnskolen.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Både vi og elevene savner fysiske bøker hvor du kan bla opp og finne informasjon. I stedet må vi håndtere et konglomerat (sammensurium journ.anm.) av nettsider som vi ikke vet om holder mål, sier Marianne Homestad.

Kontaktlæreren på Grim skole i Kristiansand er en av mange frustrerte lærere som nå roper et stort varsku: De mangler lærebøker i skolen.

Hun har jobbet i skolen i 25 år. Mens de før hadde lærerbøker i alle fag, er ikke dette hverdagen lenger.

Og bøkene de har, er ikke oppdaterte. Da de i høst fikk ny bok i samfunnsfag var ikke Utøya-terroren et tema. Boka ble laget før hendelsen for over ti år siden.

– Endringen er dramatisk. Du går på jobb og har ikke et godt nok verktøy til å undervise elevene dine, sier Homestad.

Lærer Marianne Homestad.

Lærer og tillitsvalgt Marianne Homestad sier frustrasjonen er stor blant lærerne fordi de ikke har gode nok læringsverktøy. – Det går ikke en dag uten at vi snakker om dette, sier hun.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ulovlig kopiering

Karianne Sørtveit er leder i Utdanningsforbundet i Kristiansand. Hun bekrefter at mangel på lærebøker fører til stor frustrasjon blant lærere.

Også i Trondheim og Tromsø har lærere og foreldre aksjonert. I Tromsø ble foreldrene så lei av papirkaos at de spleiset på nye norskbøker til barna.

I Trondheim er mangelen på lærebøker så prekær at foreldrene krever at politikerne tar grep, skriver Adresseavisen.

Mye av frustrasjonen bunner i at utdaterte lærebøker ikke ble erstattet da den nye læreplanen kom høsten 2020.

– Digitale hjelpemidler overtar i altfor stor grad. Det finnes ikke ressurser og foregår en snikdigitalisering i skolen, mener Sørtveit i Kristiansand.

Hun sier mangelen på lærebøker gjør at lærere kopierer fra bøker og prøveeksemplarene fra forlagene, langt utover det som er lovlig.

Homesland bekrefter at det kopieres mye.

– Vi står mye på kopirommet med litt vondt i magen fordi vi vet at vi gjør noe som er ulovlig, sier hun.

Karianne Sørtveit, leder av Utdanningsforbundet i Kristiansand.

Karianne Sørtveit i Utdanningsforbundet mener digitale hjelpemidler overtar i altfor stor grad i skolen. – Vi kan ikke bli en heldigital skole. Det fortjener ikke elevene.

– Jeg savner mer bøker

Inne i klasserommet til 9B har elevene norsk. De jobber med kommaregler på Chromebookene sine.

Ismael Ahmed Shabir (14) mener all den digitale jobbingen ødelegger konsentrasjonen.

– Det er lettere å hente informasjon i bøker, sier han.

Ismael Ahmed Shabir.
Ismael Ahmed synes det er slitsomt når alt er digitalt. – Vi må holde styr på en masse dokumenter, sier han mens han jobber med kommaregler.
Enya Miharotanga Røyseland.
Enya Miharotanga Røyseland forteller at de verken har bøker i naturfag, musikk eller kunst og håndverk.
Linea Andresen Barikmo.
Linea Andresen Barikmo merker at hun fort jobber med andre fag enn de hun skal når hun sitter med Chromebooken.
Olava Unhjem Lorentzen.
Olava Unhjem Lorentzen drømmer om en lærebok i kunst og håndverk og andre praktiske fag.

Elevenes kontaktlærer Monica Angell Sønsterudbråten mener lærebøker er viktig av flere grunner.

– Der er tekstene tilpasset aldersgruppa og nivået i faget. Det er ikke bare å søke opp på nettet og tenke at innholdet passer noen som går på ungdomsskolen, sier hun.

Monica Angell Sønsterudbråten.

Monica Angell Sønsterudbråten mener elevene trenger en pause fra skjerm litt oftere. – De blir sløve av mye skjerm og det er også mye annet som frister der, sier hun.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Både hun og de andre lærerne og tillitsvalgte NRK møter understreker at en blanding av digitale læreverk og bøker er det beste.

– Forskning viser at vi trenger begge deler. I et klasserom med et mangfold av elever må det være et mangfold av læremidler, sier Sørtveit i Utdanningsforbundet.

Hun forteller at de er spesielt bekymret for de elevene som strever med lesing.

– Vi ser at de ikke klarer å holde konsentrasjonen oppe og få med seg viktig innhold i tekster som er digitale.

Linea Andresen Barikmo (t.v.), Olava Unhjem Lorentzen, Enya Miharotanga Røyseland og Ismael Ahmed Shabir.

Niendeklassingene Linea Andresen Barikmo (t.v.), Olava Unhjem Lorentzen, Enya Miharotanga Røyseland og Ismael Ahmed Shabir bruker mye tid på Chromebookene sine i løpet av en skoledag.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Foreldre mister oversikten

Sørtveit sier at også foreldre gir uttrykk for at de mangler oversikt over hva som skjer på skolen.

– Barna kommer hjem med et krøllete papir i sekken eller en lenke til en side som er vanskelig å forholde seg til.

Sirill Berg, leder for Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand, bekrefter at det er en gryende frustrasjon der ute.

– Jo eldre barna blir, jo mer mister foreldrene oversikten for de har ingen bøker å følge dem opp i. sier Berg.

Hun mener det digitale fokuset bidrar til større forskjellsbehandling.

– Alle hjem er pålagt å ha tilgang til trådløst nett, men det er ikke gitt at alle har dette. Har du ikke den tilgangen hjemme mister du store deler av skoleforløpet.

Sirill Berg, leder i KOMFUG i Kristiansand.

Sirill Berg leder av Kommunalt foreldreutvalg i Kristiansand sier mange foreldre føler det er vanskelig å følge opp barnas skolearbeid når de ikke har lærebøker.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Situasjonen er uheldig

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet sentralt. Han kjenner godt til problemstillingen lærerne i Kristiansand reiser og bekrefter at dette er et nasjonalt problem.

Vi vet at mange elever opplever et dårligere utdanningstilbud som en konsekvens av læremiddelsituasjonen, skriver Handal i en e-post til NRK.

Disse to bøkene er de eneste nye niendeklasse fikk i år.

Disse to bøkene, en oppgavebok i matte og en lærebok i samfunnsfag, er de eneste nye bøkene niendeklassen i Kristiansand har fått dette skoleåret.

Foto: Marianne Homestad

For ett år siden gjorde Utdanningsforbundet en undersøkelse som viste at mange skoler ikke har penger til å fornye læremidlene i forbindelse med de nye læreplanene. I høst gjorde fylkeslagene en kartlegging som viste det samme.

Dette holder ikke mål. Mange lærere opplever svært mye unødig ekstraarbeid for å finne artikler og stoff som er oppdatert og relevant for undervisningen, sier Handal.

NRK forklarer

Mangler på læremidler i skolen

Mangler på læremidler i skolen

Har ikke penger til å fornye læremidler

 • 77 prosent av tillitsvalgte i grunnskolen oppga at skolen deres i liten grad har økonomiske midler til å fornye læremidlene i forbindelse med ny læreplan som kom høsten 2020. 
 • På videregående oppga 54 prosent det samme. 

Kilde: Utdanningsforbundet, undersøkelse januar 2021. 

Mangler på læremidler i skolen

Mange kjøper ikke inn lærebøker

 • Svært mange kommuner og skoler kjøper ikke inn lærebøker.
 • Mange steder har elever, foreldre og lærere meldt fra om at de ønsker trykte læremidler uten å bli hørt. 
 • Det har også blitt vanlig at kommuner og skoler satser alt på nettbrett uten at lærerne har vært involvert i prosessene.

Kilde: Utdanningsforbundet 

Mangler på læremidler i skolen

Fersk undersøkelse støtter funn

 • En annen fersk kartlegging som Utdanningsforbundet nylig gjennomførte blant fylkeslagene viser de samme tendensene. 

10 millioner til nye læremidler

Rune Heggdal er kommunalsjef for skole i Kristiansand kommune. Han opplyser at 10 millioner kroner skal øremerkes til å ruste opp læremidlene i år.

– Disse midlene skal gå til innkjøp av både digitale læremidler og bøker, sier Heggdal.

Er det slik at skolene i Kristiansand er på vei til å bli heldigitale slik Utdanningsforbundet frykter?

– Det digitale er kjempeviktig nå som vi bruker nye læreplaner, men vi har ingen plan om at alt skal være digitalt. Vi må finne en god balanse mellom det digitale og det analoge.

Eirik Damsgaard forklarer leksenes historie på 60 sekunder.

Eirik Damsgaard forklarer leksenes historie på 60 sekunder.

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,61 kr
Dyrest kl. 07 3,12 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,8 kr En vask
 • Varmeovn 1,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
  + 6,1 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %