Homofilt forbud skaper reaksjoner: – Altfor mange har blitt utstøtt på grunn av sin legning

En intern gruppe i KRIK vil ikke la «homofilt samlevende» være ledere. Likestillingsombudet mener organisasjonen må trosse anbefalingen.

KRIK leir

DEBATT: Til høsten skal KRIK-styret bestemme hvorvidt personer med homofile partnere skal få være ledere i den kristne ungdomsorganisasjonen.

Foto: KRIK

Kai Steffen Østensen (24) er kristen, homofil og fylkespolitiker for Ap i Vest-Agder.

Som medlem i bispedømmerådet kjempet Østensen kampen for at homofile skulle få gifte seg i kirken – og vant.

Nå oppfordrer han KRIK til å åpne for to samlivssyn i organisasjonen, slik som Den norske kirke har gjort.

Kai Steffen Østensen

Fylkespolitiker Kai Steffen Østensen i Vest-Agder mener KRIK bør snu i leder-saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

«Klassisk syn på ekteskap»

Oppfordringen fra Østensen kommer etter at en referansegruppe anbefalte organisasjonen å forby personer med homofile partnere fra å bli ledere. Saken skal behandles i KRIK-styret til høsten.

«Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv», heter det i organisasjonens spilleregler for frivillige ledere.

Ap-politikeren mener KRIK med sine drøyt 15.000 medlemmer har stor påvirkningskraft, og at de derfor har et ansvar for at flest mulig barn og unge føler seg inkludert.

– Det er trist at gruppen lander på det tradisjonelle synet. Det ekskluderer mennesker som ikke passer inn i den formen av samliv og ekteskap, sier 24-åringen.

Østensen håper det kan stemmes for et forslag som sørger for at alle skal kunne få være en del av KRIK.

– Jeg håper KRIK snur. Organisasjonen vil oppleves som enda mer åpen hvis flere får være en del av den.

Fra KRIK (idrettsleir for ungdom, arr. av kristen idrettskontakt)
Foto: Andre Tjersland

– Må være bevisste

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier til NRK at hun håper KRIK konkluderer med at også personer som lever med en av samme kjønn kan få være ledere i organisasjonen.

– KRIK er en viktig og stor organisasjon for unge. Derfor må de være veldig bevisste på hvilket signaler de sender ut til sine medlemmer. Vi har dessverre altfor mange triste og tragiske historier om folk som har blitt støtt ut av både trossamfunn og religiøse organisasjoner på grunn av sin seksuelle orientering, sier Bjurstrøm.

Hanne Inger Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper KIRK ledelsen ser bort ifra referansegruppens anbefaling.

Foto: Kim Saatvedt

– Idrett og Jesus

Generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i KRIK sier anbefalingen har skapt reaksjoner. Hun oppmuntrer medlemmene til å engasjere seg i saken.

– Akkurat hvordan debatten vil se ut, får vi ta underveis, sier hun.

Kvamme Bjørndal understreker samtidig at KRIK først og fremst handler om idrett og Jesus.

– Det er ikke vår oppgave og rolle å ta disse store debattene.

Men når dere velger å ta et standpunkt, så vil man kanskje forvente at det blir en debatt rundt nettopp det?

– Ja, det kan du si. Samtidig kan vi ikke bestemme hva «KRIK-ere» skal debattere eller ikke. Det er de fri til å gjøre selv.

Splitter dette organisasjonen?

– Vi opplever ikke at det splitter organisasjonen der vi er nå, men det engasjerer folk. Da er det et viktig ansvar for ledelsen å navigere klokt.