Hopp til innhold

Temadagene i Super 2024

Hvert år tar NRK Super opp temaer som angår barn, og i år er ensomhet i fokus. I uke 4 har du og klassen sjansen til å delta i undervisningsopplegg knyttet til Temauken. Her vil elevene engasjere seg i varierte, tverrfaglige oppgaver direkte relatert til årets tema: Ensomhet.

Temauke i NRK Super

NRK forklarer

Hva er ensomhet?

Hva er ensomhet?

Ensomhet er en følelse av sosial eller emosjonell isolasjon, der en person opplever mangel på tilknytning, forståelse eller støtte fra andre.

Hva er ensomhet?

Det kan manifestere seg på ulike måter, enten det er i form av fysisk isolasjon eller følelsen av å være alene selv i sosiale situasjoner.


Hva er ensomhet?

Ensomhet påvirker mennesker på tvers av ulike aldersgrupper og bakgrunner, og det kan være knyttet til manglende nære relasjoner, sosial isolasjon eller følelsen av ikke å bli forstått.

Hva er ensomhet?

Det er en kompleks og universell menneskelig opplevelse som kan ha negative konsekvenser for mental og fysisk helse.

Til læreren
Temadagene har som mål å bidra til økt forståelse og bevissthet rundt temaet ensomhet blant elever, lærere og skoler.

Gjennom en kombinasjon av muntlige og praktiske oppgaver får elevene innsikt om denne viktige tematikken.

Målet er å gi deltakerne verktøyene de trenger for å identifisere, forstå og utvikle ferdigheter for å håndtere ensomhet.

Temauken søker å skape et åpent rom for dialog, oppmuntre til empati og vise at alle kan spille en aktiv rolle i å motvirke ensomhet. Ved å øke kunnskap, dele erfaringer og inspirere til positive handlinger håper temauken å bidra til et mer inkluderende skolemiljø og samfunn der barn og unge føler seg støttet og sett.

Se under for undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg for mandag

Undervisningsopplegg for tirsdag

Undervisningsopplegg for onsdag

Undervisningsopplegg for torsdag

Undervisningsopplegg for fredag

«Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte».

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen - Utdanningsdirektoratet

Lær mer om ensomhet:

Forfatter Hilde Østby om ensomhet.

Hilde Østby snakker om ensomhet

Trykk her for å se hele intervjuet.

Psykolog Line Marie Warholm om ensomhet.

Line Marie Warholm snakker om ensomhet

Trykk her for å se hele intervjuet.