Hopp til innhold

Velkommen til Musikkparken

Musikkparken er en nettressurs for musikkelever og andre som vil lære mer om musikk. Her får du innføring i musikkhistorie, komponering, teori, instruksjon og ledelse.

Musikkparken
Foto: NRK

I Musikkparken får du lære om hvordan du selv kan komponere musikk og hvordan andre har komponert og laget musikk. I tillegg vil du gjennom film og intervjuer møte folk som lever som musikere.

Nettstedet dekker fire av fagene du møter som elev på musikklinja i 2. og 3. klasse. Vi har vektlagt at du skal få kunnskapen gjennom lyd, tekst, bilder og egenaktivitet. Om vi lykkes er opp til deg.

Musikk i perspektiv

Seksjonen Musikk i perspektiv - fagfornyelsen tar for seg de ulike tidsepokene innen musikkhistorien. Det er valgt to presentasjoner av musikkartiklene. Den ene er temabasert, som ble tilrettelagt etter fagfornyelsen kom, mens den andre er kronologisk presentasjon av musikkhistorien fra middelalderen og fram til i dag.

Musikkfordypning

I seksjonen Musikkfordypning finner du artikler om formidling, gehørtrening og komponering.

Verktøy for musikkproduksjon og komponering

Vi har også laget et Instrumentleksikon der du kan høre kjente musikere innen pop musikk og klassisk fortelle om sine instrumenter og viser ulike spilleteknikker. I begrepsordboka finner du de vanligste musikalske ord og uttrykk.