Hopp til innhold

Undervisningsopplegg BlimE 2022: «Den ene»

Det er ikke mye som skal til for at andre skal føle seg bra. Å være «den ene» som gjør en forskjell i noen andres liv, er tema for årets BlimE.

Selma med fire deltakere Blime
Foto: NRK

Med utgangspunkt i kjente NRK-serier inviterer vi elevene til å drøfte gjenkjennelige situasjoner og etiske dilemmaer. BlimE 2022 er en verden av sang, dans og praktiske øvelser i sosial kompetanse.

Nedenfor finner du forslag til et tverrfaglig undervisninsgopplegg for småskoletrinnet og mellomtrinnet.

Innhold:

 • Samtaleopplegg
 • BlimE!-bingo
 • Klasseregler
 • BlimE!- sang og -dans
 • Estimert tid for gjennomføring

Samtaleopplegg

Vi antar at elevene vil gi flere forskjellige svar på de ulike spørsmålene. Det er bare fint! Samtalen og refleksjonene er poenget.

1. -4. trinn:

 • Se episoden «Bestevenn» (Fra NRK Super-serien «Verst når det gjelder»).
 • Oppspark til samtale finner du her. Spørsmålene knytter seg til tematikken i episoden og gjenkjennelige situasjoner. Hva vil det si å være en venn?
 • Lag en ordsky.
 • Se episoden «Hvordan kan vi ha det fint sammen?» (Fra NRK Super-serien «Klassevenner»).
 • Oppspark til samtale med klassen finner du her. Elevene vil sannsynligvis kjenne igjen en del av det som skjer i episoden fra eget liv. Når en blir utestengt fra leken - hvordan kjennes det?
Elever i klasserom

5. -7. trinn:

 • Klassen ser «Pride» (Fra NRK Super-serien «Klassen», sesong 4).
 • Samtalestarterne finner du her.

Blime Bingo
Foto: NRK

Målet med bingo-oppgavene er å øve på å ta sosiale initiativ.

Klasseregler Blime 2022
Foto: NRK
 • Last ned og skriv ut plakaten: Klasseregler (bokmål), Klasseregler (nynorsk), Klasseregler (nordsamisk).
 • Klassen diskuterer og blir enige om hvilke regler som skal gjelde. Før inn.
 • Heng plakaten i klasserommet, eller kopier og del ut.

Målet er å styrke fellesskapsfølelsen i klassen. Aktiviteten kan f.eks. passe i Klassens time.

Sang- og dansemoro

Selma synger og danser sammen med flere unge dansere.
Foto: NRK

Tverrfaglig opplegg

Tavle hånd har skrevet ordet skole med kritt inni et hjerte
Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

BlimE treffer kompetansemål i flere fag. Mange av de målene som opplegget treffer, er samlet her:

Livsmestring og fysisk aktivitet

 • Hovedpoenget med BlimE!-dansen er ikke å være flink, men å være i aktivitet og ha det gøy sammen. Diplom til alle!
 • Last ned og skriv ut: Diplom (bokmål), Diplom (nynorsk), Diplom (nordsamisk).
 • Elevene øver på å støtte hverandre, f.eks. når de lærer inn trinnene og evt. øver på teksten til sangen.
 • Spørsmålene i samtaleopplegget har ingen fasit. Poenget er bli bedre kjent med seg selv og de andre.

Tiden det tar

Samtaletidene er overslag, ikke fasit. Den enkelte klasse avser tid etter behov.

1.-4. trinn

Påsyn og samtale:

 • «Bestevenn»
 • Tid: 19'42
 • Samtale i klassen og evt. etterarbeid med ordsky
 • Tid: Ca. 30-60 minutter

5.-7. trinn

Påsyn og samtale:

 • «Ungdomsskolen»
 • Tid: 18'15
 • Samtale i klassen
 • Tid: Ca. 45-75 minutter
 • Påsyn «Jonas»
 • Tid: 17'15
 • Samtale i klassen
 • Tid: Ca. 45-75 minutter
 • Påsyn «Pride»
 • Tid: 10'31
 • Samtale i klassen og ordsky
 • Tid: Ca. 35-60 minutter

Innøving dansen:

 • 1.-4. trinn: Ca. 4 gymtimer
 • 5.-7. trinn: Ca. 2-4 gymtimer

Dansen trinn for trinn:

Fremføring dansen:

 • Fredag 11. november kl. 12:00 blir det dans. Sjekk programmet i NRK Super!
 • Tid: Ca. 30 min.

Bingo:

 • Tid: Ca. 1-2 uker
 • Klassen blir enig om hvor lang tid elevene trenger. Bingoen kan introduseres for elevene når som helst.

Enkelt og gjennomførbart

Det har vært mange trivselskampanjer med fine slagord opp igjennom årene, men det enkleste er kanskje det som funker best: Si hei, vær en venn - BlimE!