Hopp til innhold

Vanntsa prinsessa namán

Vanntsa mij galggá merragáttev dutkat, oadtju dal prinsessa namáv. Da la Merradutkaminstituhtta ja Nuortta universitiehtta ma de libá nammagilppusav almodam. Akta oajvvadusájs lej de «Prinsesse Ingrid Alexandra».

– Stuorra guddne l vantsav oadtjot mij la prinsessa namán – nuorravuoda namma mij aj árbbedábijt guoddá, javllá merradutke Nils Gunnar Kvamsø Merradutkaminstituhta næhttabælláj.

Ola Staverløkk Trøndelágas vuojttij gilppusav, ja sån de javllamánon gåhtjoduvvá gå de dát 35 miehttara guhka vanntsa Bådådjon gástaduvvá. Vantsa sijddahámnna l Råmså stádan.

Prinsesse Ingrid Alxandra og "Prinsesse Ingrid Alexandra"
Foto: Ida Bjørvik/Det kongelige hoff/LMG Marin