Hopp til innhold

Tre stasjoner har fått samisk navn

Statens kartverk har vedtatt sørsamisk skrivemåte for navnet på to stasjoner i Røros kommune og en i Snåsa kommune, skriver Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider.

Disse er: Røros stasjon - Plaassjan stasjovne
Glåmos stasjon - Kloemegen stasjovne
Snåsa stasjon - Snåasen stasjovne

Sametinget har gitt sin tilråding for sørsamiske navn på stasjonene.

Snåsa stasjon Litteraturtoget
Foto: Camilla Bilstad / NRK