Hopp til innhold

Øyfjellet rettssaken utsettes

Skjønnsrettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind utsettes, melder Helgeland tingrett. Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland krevde saken utsatt. Kravet kom som følge av at reinbeitedistriket Jillen-Njarke, kun få dager før saken skulle starte, meldte inn et stort antall nye bevis og nye vitner. Advokatene som representerer Øyfjellet Wind ba derfor om en utsettelse, slik at disse kan bli håndtert på en ansvarlig måte. Nå vil tingretten prøve å finne nye datoer i neste uke.

Loga sámegillii

ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA