Hopp til innhold

Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

Bjørn
Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne