NRK Meny

VIL DEPONERE FARLIG AVFALL:

Eramet Norway Sauda søker om etablering av nytt industrideponi på Kviå i Sauda, melder Miljødirektoratet. Formålet er å deponere tørket røykslam fra manganovnene på verkene i Sauda og Porsgrunn. På grunn av høyt innhold av bly, sink, fluorid, klorid og organisk karbon karakteriseres røykslammet som farlig avfall.