Vannlekkasje på Tasta-Dusavika

Brannvesenet melder om en vannlekkasje på Tasta-Dusavika i Stavanger. Kommunen jobber med saken.