Tar tak i innbyggerinitiativ

Kommunestyret vedtok med knapt flertall å realitetsbehandle innbyggerinitiativet, med ni mot åtte stemmer. Politikerne har ennå ikke bestemt om de skal gå for folkeavstemning eller ikke.