Hopp til innhold

Staten gir fra seg kulturmakt til distriktene

Regjeringen vil tjuvstarte regionreformen, og overlate ansvaret for en rekke små kulturaktører til fylkeskommunene allerede neste år. – Uforståelig hastevedtak, mener Norsk Teater- og Orkesterforening.

Grease-musikal

Haugesund Teater er en av aktørene som berøres av forslaget om regionalisering. Dette er fra musikalen «Grease» i 2015.

Foto: Grethe Nygaard / Haugesund Teater

– At tre av våre medlemmer, nemlig Hordaland Teater, Haugesund Teater og Akershus Teater, nå plutselig skal over på fylkeskommunale budsjetter fra 2018, det forstår vi ikke. Den varsla kulturmeldingen er jo ikke engang påbegynt, sier direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, NTO, Morten Gjelten.

Han sikter til stortingsmeldingen om regionreformen, som regjeringen la fram 5. april.

Hvis reformen blir vedtatt, vil regjeringen at statlige tilskudd til en rekke mindre kulturinstitusjoner, oppsettinger og festivaler, overføres til fylkeskommunene allerede neste år. Tilskuddene utgjør til sammen 119 millioner kroner, hvorav 14,7 millioner overføres fra Norsk Kulturfond.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet forklarer:

– Vi har valgt disse aktørene først og fremst fordi det er lokale tilbud som staten kun gir tilskudd til, altså at staten ikke er inne på eiersiden. Dessuten er det virksomheter som har et betydelig lokalt engasjement og samarbeid, sier Fredriksen.

Morten Gjelten (NTO), og Erik Schøyen (Haugesund Teater)

Direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, Morten Gjelten (t.v.), og teatersjef Erik Schøyen i Haugesund, er begge skeptiske til forslaget om å regionalisere kulturen allerede neste år.

Foto: Mari Sand Malm / NRK

Usikkerhet i Haugesund

Haugesund Teater er en av institusjonene som blir berørt, og teatersjef Erik Schøyen er usikker på konsekvensene:

– Det vi vet er at dagens ordning har sikret kontinuitet og stabile vilkår. Man kan jo frykte at den langsiktige tryggheten forsvinner med færre tilskuddspartnere, sier Schøyen.

Statssekretæren er ikke enig:

– Det tilskuddet de får i dag overføres til fylkeskommunene på samme størrelse og nivå. Så vil man etter hvert få et nytt inntektssystem som også fanger opp kunst- og kulturfeltet. Da vil pengene gå inn i det totale rammetilskuddet til fylkeskommunene, men pengene forsvinner jo ikke.

Ber regjeringen vente

Gjelten i NTO mener at begrunnelsen ikke holder, og han forstår ikke hastverket:

– Vi mener at regjeringen må vente med regionaliseringstiltak, sånn at alle som er en del av norsk statlig kulturpolitikk, blir vurdert på lik linje i arbeidet med kulturmeldingen.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen sier at regjeringen med dette først og fremst vil vise at det følger konkrete oppgaver med regionreformen:

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H)

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet mener forslaget vil styrke den lokale kulturen.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Dessuten er dette en naturlig endring av arbeidsfordelingen i forvaltningen. Så får vi komme tilbake med en større utredning av hele feltet i kulturmeldingen.

Delte meninger i nord

Dansearena Nord i Hammerfest er skeptisk til forslaget, sier direktør Susanne Næss Nielsen:

– Jeg frykter at dette er uttrykk for manglende engasjement og interesse for utvikling av kunstfeltet utenfor Oslo, og at kultur blir noe som fylkeskommunene etter hvert må løse på egen hånd. Da kan vi bli stående på stedet hvil økonomisk.

Men Irene Nordhaug Hansen i interesseorganisasjonen for teateramatører i Nordland, Troms og Finnmark, er utelukkende positiv:

– Dette er genialt. Nå får vi bare ett ledd å forholde oss til framover.