-Skolen må være snusfri

De videregående skolene bør forby snus og røyk i skoletiden.

Snus
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det mener Kreftforeningen, som får støtte av både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

-Som et ledd i det tobakksforebyggende arbeidet, tror vi at dette forslaget kan være en solid opptrapping, sier Anita Øgård fra Kreftforeningen.

Flere snuser

Det har vært en nedgang i tallet på ungdom som røyker de senere årene, men snusbrukerne øker.

Omlag 35% i aldersgruppaen 16-24 år snuser, mens talet på røykende ungdom er nede i omlag 20%.

-Vi har en visjon om tobakksfri ungdom. sier Øgård.

Skeptisk

Forslaget mører ikke like stor entusiasme blant lærere og elever i den videregående skolen.

Ivar Walde, rektor ved Stavanger katedralskole, er skeptisk. Han mener det kan ha en motsatt effekt.

-Dersom man skal begynne å kontrollere dette, kan det være at mange vil synes det er spennende å ta en røyk uten at rektor eller andre lærere merker det, sier Walde.

Behandler snusforbud

Fylkespolitikerne i Rogaland skal tirsdag behandle forskrift til skolereglement i den videregående skolent i fylket. Der inngår blant annet bruk av røyk og snus i skoletiden.

I saksutredningen skriver fylkesrådmannen blant annet:

"Ca ¾ av skolene foreslår snusforbud på skolens område, og vil ha spørsmålet til politisk behandling. Selv om dette er ønskelig, antar fylkesrådmannen at de politiske signalene fra tidligere behandlinger er så klare at det ikke er hensiktsmessig å fremme dette forslaget på nytt."

Fylkesrådmannen mener røyking ikke skal være tillatt på skolens inne- og uteområde og snus forbudt på skolens inneområde.

Nasjonalt vedtak

Dersom ikke Helse- og omsorgsdepartementet er fornøyd med fylkespolitikernes vedtak rundt omkring i landet, kan det være aktuellt med et vedtak på nasjonalt nivå, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

-Hvis man ikke vil ha et forbud, er det mange som mener at man bør regulere dette på et nasjonalt nivå. Men jeg synes vi skal vente å se om fylkespolitikerne velger å ta dette grepet, sier Ingebrigtsen.