Slik har opninga av ny bomring gått

Første oktober opna dei nye bomstasjonane på Nord-Jæren. Det skjer etter demonstrasjonar og hærverk.