Hopp til innhold

Skattesvikt for fylket

Rogaland har vesentlig svakere utvikling i skatte-inngangen enn landet for øvrig. Over to år er skattesvikten for fylket om lag 200 millioner kroner i forhold til landet for øvrig. 175 millioner kroner blir kompensert. Fylkesrådmann Trond Nerdal la mandag fram forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020.– Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen krever stramme prioriteringer i årene framover, mener Nerdal