Sevland ble årets oljemann

Hvert år utnevner styret i SPE (Society of Petroelum Engineers) en person til Oilman of the Year.  En person som over lang tid har utmerket seg ved å støtte og styrke industrien lokalt og ingernasjonalt.  Og i  år ble det vår egen ordfører Leif Johan Sevland som fikk den gjeve tittelen.

Det heter i begrunnelsen at:

Leif Johan Sevland har vært gjennom sin ordførertid en fanebærer og frontfigur når det gjelder å promotere industrien og regionen. Og at Stavanger skulle få sitt eget universitet hvor Petroleumsutdanningen står sterkt. Han har også vært en viktig aktør for IRIS og Kunnskapsparken som er viktige byggesteiner i petroleumsklyngen.

 

 

 

Ordfører Leif Johan Sevland
Foto: Stavanger kommune

Han er en person med sjarm og kunnskap som over tid har vært med å skaffe Stavanger og Norge uvurderlig goodwill hos de store internasjonale aktørene. Han har også holdt et uttall av foredrag i nært sagt alle verdens deler, omkring temaet å være Energiby og fortalt historien om hvordan vi i Stavanger har taklet de utfordringer det har medført.

Tidligere; “Oil Men of the year”

2006 – Hernrik Carlsen, (Statoil)

2005 - Arild Bøe, (UiS)

2004 - Erik Haugane (Pertra)

2003 - Reidar Lund (ProSafe)

2002 - Lars A. Takla (Phillips

2001 - Magne Ognedal, NPD (Oljedirektoratet)

2000 - David S. Ottesen, Baker Hughes INTEQ

1999 - Bjarne Skeie, Skeie Group

1998 - Jon Gjedebo, Hitec

1997 - Fredrik Hagemann, NPD

1996 - Thorleif Enger, Norsk Hydro

1995 - Leif B. Surdal, ABB

1994 - Knut Åm, Phillips

1993 - Anders Farestveit, GECO

1992 - Farouk Al Kasim, NPD

1991 - Svein Skjæveland, HiS

1990 - Mike McConnel, Phillips

1989 - Ottar Tuxen, Norsk Hydro

1988 - Arve Johnsen, Statoil

1987 - Einar Bredal, Proserv