Mener netthets på åpen Facebook-profil var private oppdateringer

Etter blant annet å ha kalt en SV-politiker i Stavanger «frastøtende», måtte den tidligere NorgesPatriotene-politikeren svare for Facebook-oppdateringene sine i Stavanger tingrett.

SV-politikaren Marcela Molina krev 200.000 kroner i oppreising og at påstandar om henne på Facebokk blir fjerna. Dette kom fram i rettsaka i Stavanger tingrett i dag der Molina har saksøkt Torgeir Bjelland for å ha ærekrenka henne på Facebook.

VIDEO: SV-politikeren Marcela Molina krever opptil 200 000 kroner i oppreising og at påstander om henne på Facebokk blir fjernet. Dette kom fram i Stavanger tingrett i dag der Molina har saksøkt Torgeir Bjelland for å ha ærekrenket henne på Facebook.

– Det var en utblåsning. Jeg følte meg tråkka på. Jeg blei uthengt, sa Torgeir Bjelland da han forklarte seg i det sivile søksmålet i Stavanger tingrett tirsdag.

Min profil er min eiendom, som min private hage.

Torgeir Bjelland i Stavanger tingrett

Motparten hans, SV-politikeren Marcela Molina, mener det Bjelland har skrevet om henne på hans Facebook-profil er krenkende, sjikanerende og krenker privatlivets fred. Først anmeldte hun saken til politiet, men anmeldelsen blei henlagt i fjor.

Gjennom sin advokat og søksmålet i Stavanger tingrett krever Molina at Bjelland straffes for uttalelsene, oppreisning på inntil 200.000 kroner samt saksomkostninger. Også en «erklæring av beskyldningen som død og maktesløs» ligger i saksøkerens krav, sjøl om oppdateringene på den åpne Facebook-profilen nå er sletta.

Mener han hadde frikort til å uttale seg

Stavanger tingrett skal nå ta stilling til om det Bjelland har skrevet på internett er så krenkende at det reguleres av lovverket, men også om Bjelland bør straffes. En «hybrid» mellom en sivil sak og en straffesak, mener Bjellands advokat, Ørjan Eskeland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Marcela Molina og Ole Gramstad Jensen

Marcela Molina og hennes advokat, Ole Gramstad Jensen. Jensen mener Bjellands uttalelser er et forsøk på å bringe Molina til taushet i den offentlige debatten.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK
Marcela Molina

Marcela Molina sa i retten at hun er vant til harde ordelag, «aldri har opplevd noe så krenkende».

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

I retten forklarte Bjelland at det er Molinas uttalelser om NorgesPatriotene i mediene i 2008 som er hovedårsaken til at han er så kritisk til henne og hennes meninger. På dette tidspunktet var Bjelland partiets frontfigur i Rogaland.

Etter gjentatte oppfordringer fra dommer Rune Høgberg om å svare på spørsmålene, og kun det, svarte han:

– Jeg føler hennes uttalelser i 2008 gir meg en slags carte blanche (et frikort, journ.anm.), sa Bjelland, og refererte til at NorgesPatriotene, hvor han da var medlem, ble satt i sammenheng med rasister, nazister og høyreekstreme.

– Min profil er min private hage

Hvorvidt Bjelland sjøl hadde skrevet oppdateringene på Facebook-profilen, hvor Tor Bjelland er profilnavnet, var ikke et tema i retten. Det innrømmer han. Torgeir Bjelland forklarer at han «ikke ville ha snoking», og derfor valgte et annet navn enn sitt eget. Det han der skriver og deler, både av musikktips, politiske meninger og annet, er ment for hans 420 venner og et lite antall følgere, ikke offentligheten, sa han i retten.

– Min profil er min eiendom, som min private hage, og jeg er sjokkert, sa han med referanse til at andre har plukka opp uttalelsene og delt dem med Molina.

At profilen hans er åpen, og at oppdateringene dermed tilgjengelige for hvem som helst, forklarer han med at han kun beholdt innstillingene Facebook foreslo da han oppretta profilen.

Eggkasting blei «fysisk angrep»

Også en demonstrasjon mot Arne Myrdal i Stavanger på begynnelsen av 90-tallet var et av temaene i de innklagde uttalelsene. I en av oppdateringene saksøkeren har lagt fram, skreiv Bjelland blant annet at «Molina selv har jo gått fysisk til angrep på mennesker med populære og fullstendig legitime demokratiske meninger».

Torgeir Bjelland og Marcela Molina

Torgeir Bjelland og Marcela Molina like etter at de to har hilst på hverandre før retten blei satt.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Marcela har en kronisk frastøtende væremåte, en vulgær arroganse som riktignok også kjennetegner andre sosialistbroilere.

Torgeir Bjelland (på Facebook-profilen Tor Bjelland)

I retten kom det fram at Bjelland snakker om eggkasting, og definerer det som fysisk angrep. Molina sjøl sier imidlertid at hun på det tidspunktet var småbarnsmor, og sto bakerst på torget i Stavanger, uten å kaste et eneste egg.

– Det var 2000 personer til stede, og du omtaler stemninga som «pandemonisk» og kaller det tumulter. Likevel ser du Molina kaste egg? ville advokaten hennes, Ole Gramstad Jensen, vite.

– Ja, svarte Bjelland, som likevel vedgikk at det finnes en liten mulighet for at han husker feil, og at han har forståelse for at noe av det han har skrevet kan oppleves som en belastning.

«Unødvendig krenkende»

Da Marcela Molina forklarte seg, sa hun at hun mener det er alvorlig for samfunnet om en ikke kan ytre seg politisk uten å få slike uttalelser retta mot seg.

– Jeg er vant til harde ordelag, men jeg har aldri opplevd noe så krenkende. Jeg synes ikke jeg fortjener å bli behandla på denne måten, sa hun.

Molinas advokat, Ole Gramstad Jensen, kaller Bjellands uttalelser netthets, og mener retten må sidestille dem med noe som står trykket i ei avis.

– Utsagnene var egna til å ødelegge den tillit Molina var avhengig av som politiker og LO-ansatt, sier han, og slår fast at de er «unødvendig krenkende».

– Forsøk på å bringe til taushet

Molina er ansatt ved LOs distriktskontor i Rogaland, og har vært politisk engasjert i SV siden begynnelsen av 90-tallet. Hun er hyppig sitert i lokale medier, især de siste åra, da også som partiets gruppeleder i SVs bystyregruppe i Stavanger.

– Dette er et forsøk på å bringe Molina til taushet, sier han.

Torgeir Bjellands forsvarer, Ørjan Eskeland, sier at to hensyn står mot hverandre i søksmålet.

– Det ene er vern av æren, og det andre er hensynet til ytringsfriheten. Her mener vi at ytringsfriheten til Bjelland overskygger vernet til Molinas ære, sier Eskeland, som mener Bjelland må frifinnes.