Hopp til innhold

Kritisk mangel på vernepleiere – trenger 20.000 flere

Mangelen går utover de mest sårbare, mener Fellesorganisasjonen. Nå er det manko på tusenvis av vernepleiere i tjenester for utviklingshemmede i Norge.

Inger Elin Faizi og Thomas Rasmussen

KLARGJØR UTSTYR: Fagansvarlig vernepleier, Inger Elin Faizi viser hovedtillitsvalgt Thomas Rasmussen hvordan hun gjør klart løfteutstyr i Stallvegen i Haugesund.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Vi skulle jo gjerne hatt flere vernepleiere. Fordi vi har en stor, sammensatt gruppe mennesker her med veldig forskjellige behov, sier fagansvarlig vernepleier, Inger Elin Faizi ved Stallvegen i Haugesund.

Her bor åtte mennesker med ulik utviklingshemming. Bare fem av 40 ansatte er vernepleiere.

På landsbasis er bare én av 10 som jobber med utviklingshemmede utdannet vernepleier.

– Det er fryktelig trist at det så stor mangel på vernepleiere. Og det må være veldig vanskelig å ta avgjørelser når man er alene innen fagfeltet, sier Faizi.

Trenger 20.000

En fersk rapport fra FO og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) viser at det er stor mangel på fagfolk i tjenestene til personer med utviklingshemming. Det mangler 20.000 vernepleiere.

Rapporten viser også at 70 prosent jobber med funksjonshemmede, jobber deltid. Mange under ti timer i uka. Kun 10 prosent er vernepleiere, mens 33 prosent ikke har noen formell helse- og sosialkompetanse.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder Fellesorganisasjonen (FO)

KRITISK: Forbundsleder Mimmi Krisvik i Fellesorganisasjonen (FO) mener mangelen på vernepleiere kan gå utover kvaliteten i tjenestene til utviklingshemmede.

Foto: Fellesorganisasjonen (FO)

– Dette går utover kvaliteten i tjenestene, og særlig i tjenester til utviklingshemmede. Dette er i utgangspunktet en gruppe som har svært forskjellig funksjonsnivå og ulike behov, men de fleste har omfattende behov for hjelp i et livsløpsperspektiv, sier forbundsleder Mimmi Krisvik i FO.

I tillegg er det vanskelig å rekruttere vernepleiere til denne typen stillinger.

– Det er et problem at det ofte lyses ut stillinger i kommunene, og ingen vernepleiere søker, sier hovedtillitsvalgt Thomas Rasmussen i FO i Haugesund.

Ny utdanning

Per i dag finnes det 20 ulike vernepleierutdanninger ved 11 ulike utdanningsinstitusjoner i Norge, viser en oversikt på Utdanning.no. Til sammen utgjør dette rundt 1000 utdanningsplasser i året. Til høsten starter Høgskulen på Vestlandet én til. Dette blir en desentralisert deltidsutdanning med 22 studieplasser.

– Dette blir først og fremst gjort for å hjelpe kommunene. Vi ser at mangelen på vernepleiere er dramatisk flere steder, sier instituttleder Svanaug Fjær.

Svanaug Fjær

HJELPER KOMMUNENE: Instituttleder Svanaug Fjær er glad for at Høgskulen på Vestlandet (HVL) kan bidra til å utdanne flere vernepleiere fra neste år.

Foto: Siv Birgitta Systad / Høgskolen i Bergen

Regjeringen har i år opprettet 4000 nye studieplasser som følge av koronakrisa. Rundt 750 av disse er innen helse- og sosialfag.

– Det er flott at Høgskulen på Vestlandet satser på desentralisert utdanning. Det er klart at 22 plasser er lite, sett i forhold til behovet på landsbasis med 20.000 vernepleiere, men alle nye studieplasser er viktige, sier Mimmi Krisvik.

Forstår behovet

FO mener det bør opprettes minst 100 nye studieplasser innen vernepleie årlig. Kunnskapsdepartementet har forståelse for dette, men kan ikke love noe.

– Samtidig som vi har behov for å utdanne flere innenfor flere av de helsefaglige utdanningene, er regjeringen opptatt av at de vi utdanner har god og relevant kompetanse. Derfor må antallet nye plasser økes på en måte som tar vare på kvaliteten i utdanningen, sier statsråd Henrik Asheim (H).