Krever likhet for loven

Forsvarer Morten Furuholmen ser ingen logikk i at Kjell Alrich Schumann straffes strengere enn Erling Havnå, som er funnet skyldig i to ran.

Kjell Alrich Schumann i samtale med sin forsvarer Morten Furuholmen
Foto: HANSEN, ALF OVE / SCANPIX

Torsdag la aktoratet ned påstand om 21 års forvaring for mannen som skjøt og drepte Arne Sigve Klungland under Nokas-ranet.

Samtidig ba aktoratet om 18 års fengsel for Erling Havnå - som en fellesstraff for ranene av Nokas og Postens brevsenter.

Vilkårlige påstander

- Påstandene fra aktoraet virker helt vilkårlige. De er tatt helt ut av løse luften, sa Furuholmen i sin prosedyre i dag, og han anklaget aktoratet for å "sjonglere med menneskeliv".

Advokat Morten Furuholmen mener klienten hans er vurdert altfor strengt sammenliknet med de aller fleste medtiltalte.

Han trakk blant annet fram forskjellen i påstandene mot Schumann og mot Lars-Erik Andersen, som aktoratet "bare" vil dømme til 10 års fengsel fordi han pekte ut Schumann som drapsmann.

Morten Furuholmen mener denne forskjellen er helt urimelig. Han pekte i sin prosedyre blant annet på at Andersen var langt nærmere knyttet til David Toska gjennom hele planleggingsfasen, og at Andersen - i motsetning til Schumann - fortsatt nekter straffskyld for dødsfølgen.

. Forsvareren antydet også at Lars-Erik Andersens informasjon om hvem som skjøt Klungland, ikke har så stor betydning ettersom ingen er spesielt tiltalt for dette drapet.

- Hvorfor skal Schumann ha dobbelt så mye i påstand som Lars-Erik Andersen? spurte Furuholmen, og ga svaret selv.

- Det er ikke logisk, sa Schumann, som uansett mener at påstanden på 10 år mot Andersen høres riktig ut.

21 år er for mye

- Feilen er 21 år på Schumann. Han må dras betraktelig nedover i forhold til de fleste andre, argumenterte Furuholmen, som minnet om at påtalemyndigheten gjennom hele rettssaken har vurdert de tiltalte under mottoet "en for alle, alle for en".

Morten Furuholmen mener i så fall at den samme holdningen må være synlig i straffene.

- Det må være likhet for loven, sa Furuholmen.

Han mener det ikke er grunnlag for å dømme Kjell Alrich Schumann til forvaring fordi det vil bryte med norsk rettspraksis, fordi gjentakelsesfaren er liten og fordi samfunnsvernet vil uansett vil bli ivaretatt gjennom en fengselsstraff.

Morten Furuholmen ansluttet sin prosedyre med å be retten anse Kjell Alrich Schumann på mildest mulig måte.