Karen Malena Kyllesø
Foto: Jon Kolstø
Hun er nå den yngste jenta til å gå over Grønland på ski.