Ja til folkeavstemning

Innbyggerne i Forsand får nå si sin mening i debatten om hvem kommunen bør slås sammen med. Kommunestyret bestemte i kveld, med 15 mot to stemmer, at det skal avholdes folkeavstemning om kommunen skal gå sammen med Strand eller Sandnes.