Hvert 3. hus kan være brannfelle

Feiervesenet tilbyr gratis innspeksjon for å forebygge brann, men mange ignorerer tilbudet.

Peis

Mange slurver med å sikre boligen sin mot brann, mener Oddbjørn Leikvoll i feiervesenet.

Foto: Jim Cole / AP

Hver tredje husstand i Sør-Rogaland sjekker ikke boligene sine for farlige brannfeller. Feiervesenet undersøker gratis piper og ildsteder for å avdekke brannfeller, men oppsiktsvekkende mange ignorerer brevet fra feieren.

Tilbud hvert fjerde år

Alle husstander får brev i postkassen hvert fjerde år fra feiervesenet. De ønsker å sjekke tilstanden til piper og ildsteder og gi informasjon om forebyggende brannvern. Men ofte møter feieren stengt dør, forteller Oddbjørn Leikvoll i feiervesenet.

- Det kan være folk synes det er ubehagelig å ta fri fra jobben for å få dette gjort, men det er lovpålagt med tilsyn. Huseiere har plikt til å få sjekket at boligen er brannsikker.

Bryr seg ikke

Feiervesenet sjekker piper og ildsteder for sprekker, skader, feilmonteringer og ser til at ildstedene ikke står for nært noe brennbart. sprekk. I tillegg informerer feieren om røykvarslere, rømningsveier og brannslukking.

- Det virker ikke som folk bryr seg. I mange tilfeller der vi har vært på inspeksjon er ikke feilene som vi påpekte første gang vi var der rettet opp til neste besøk. Dette er veldig uheldig for brannsikkerheten, sier Leikvoll.

4000 feil er bare toppen av isfjellet

I fjor undersøkte feiervesenet 18 500 piper i kommunene Stavanger, Rennessøy, Klepp og Sola. De fant nesten 4000 feil og utstedte 145 fyringsforbud. I Klepp og Rennessøy ble det rapportert om feil eller mangler ved over en firedel av boligene. Og når vel 35 prosent av boligene ikke blir undersøkt for brannfeller, er dette bare toppen av et isfjell, sier seksjonsleder Richard Gundersen.