HOLLENDERHAUGEN BESTÅR:

Hollenderhaugen skolesenter i Haugesund får bestå. Det gikk et enstemmig opplæringsutvalg i fylkeskommunen inn for i dag. Senteret er spesielt tilrettelagt for ungdom med psykiske lidelser. Fylkesrådmannen foreslo å legge ned Hollenderhaugen skolesenter fra høsten av, men KrF-politiker Ellen Solheim sier dette er et viktig tilbud for unge som sliter.

Flere nyheter fra Rogaland