Her får han utmerkelsen

Ole Mathis Hetta mottok i dag en av Norges gjeveste priser, han er gjort til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og det for sin pionerinnsats for urfolk sine rettigheter og helse. Hetta har vært distriktslege i Karasjok, fylkeslege i Rogaland og jobba med urfolks helse både i Norge, New Zealand og Afrika.

Ole Mathis Hetta
Foto: Eirik Gjesdal / NRK