NRK Meny

FORSINKELSER PÅ JÆRBANEN:

Det er problemer med signalanlegget på Sandnes. Togene kjører, men feilen fører til forsinkelser på Jærbanen.