Flere åpne barnehager stenger dørene

I takt med at de fleste barn nå får tilbud om fast plass i vanlig barnehage, legges flere og flere såkalte åpne barnehager ned. I løpet av fire år ble det 72 færre i Norge.

Storhaug åpen barnehage

Storhaug åpen barnehage nyttes som en møteplass for barn og voksne, og er særlig mye brukt av fremmedspråklige. Her er Sara Brunner, som opprinnelig kommer fra Østerrike og sønnen Jonas, og til høyre sitter Yoyo Yu og Cindy på snart to år, fra Kina.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

«Ride ride ranke til møllerens hus. Der er ingen andre hjemme enn en liten kattepus.»

Svakere stemmer drukner i mer robuste røster, og både små og store armer vifter i takt med sangen. Minst like mange voksne som barn sitter i ring på polstrede gulvmatter. Det er sangsamling i Storhaug åpen barnehage.

Må reise langt

Shanti ser på hest

Shanti på snart to år synes det er veldig gøy å gå i åpen barnehage, selv om hun må reise litt lenger enn tidligere. Her får hun hilse på hesten, som får liv av styrer Mette Voldsund. Bak sitter mor Gunn-Elin Hellevik.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

Blant de sangglade finnes Gunn-Elin Hellevik og den snart to år gamle dattera hennes, Shanti.

De må reise langt når de skal dra i åpen barnehage. For det blir færre og færre av disse.

– Jeg bor på Hundvåg og må reise til Storhaug, for det er ikke åpen barnehage på Hundvåg lenger. Det var det før. Så jeg synes det er veldig synd, sier Hellevik.

En åpen barnehage er et dagtilbud til barn i følge med en voksen.

– De fleste velger å bruke åpen barnehage i en periode først, og så ordinær barnehage senere, når barna er eldre. Mens andre igjen tenker at dette er det alternativet jeg vil velge for min familie, sier Mette Voldsund, styrer i Storhaug åpen barnehage.

Ikke en lovpålagt tjeneste

På landsbasis har det blitt 72 færre åpne barnehager på fire år, og andelen plasser per hundre barn har sunket fra 3 i 2007 til 1,4 i 2012, ifølge SSB.

Antall barnehager etter type

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ordinære barnehager

5465

5528

5514

5503

5490

Familiebarnehager

1155

1052

964

876

816

Åpne barnehager

271

262

259

219

199

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Jorunn Eidsmyrå

Jorunn Eidsmyrå, barnehagesjef i Stavanger, synes det er bekymringsfullt dersom de åpne barnehagene forsvinner helt.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

Jorunn Eidsmyrå, barnehagesjef i Stavanger kommune, mener at det synkende antallet plasser i åpne barnehager er en konsekvens av at de fleste barn nå får tilbud om fast plass i vanlig barnehage.

– Åpne barnehager er ikke en lovpålagt tjeneste, slik som tilbud om plass i vanlig barnehage er. Og de fleste kommunene har jo nå full barnehagedekning.

– Mange bruker åpne barnehager når de venter på barnehageplass, eller når de går i svangerskapspermisjon. Og for dem er det jo veldig viktig med åpen barnehage. Veldig viktig, sier hun.

Ønsker å være hjemme lenger

Storhaug åpen barnehage

Uten åpen barnehage hadde ikke Anne Blomgren Grindheim og dattera Johanna vært hjemme ett år til.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

For Gunn-Elin Hellevik og Anne Blomgren Grindheim har tilbudet om åpen barnehage vært avgjørende for valget om å bli hjemmeværende en stund til.

– Jeg tror ikke jeg hadde valgt å gå hjemme ett år ekstra uten dette tilbudet. Vi trenger å komme oss ut og treffe folk, sier Grindheim.

Hellevik sier også at det ville vært vanskelig å være hjemme lenger, uten et tilbud om åpen barnehage. I tillegg påpeker hun hvor viktig den sosiale delen av åpen barnehage er for dattera, og ikke minst henne selv.

– Det er ikke så mange andre hjemme på dagtid, ikke som jeg kjenner i alle fall. Jeg merker jo at dattera mi synes det er veldig gøy her, men for min egen del er det også veldig godt å komme hit. Sosialt, men også for å dele erfaringer og å prate sammen om foreldrerollen og barna, sier hun.

åpen barnehage

Åpen barnehage er en møteplass for voksne og barn som er hjemme på dagtid.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

Vanlig barnehage kan ikke erstatte

Jorunn Eidsmyrå, barnehagesjefen i Stavanger kommune, synes det er bekymringsfullt dersom de åpne barnehagene avvikles helt.

– I en åpen barnehage tilbys en annen type hjelp, for dem som har ønske og behov for det. De åpne barnehagene samarbeider med Familiesenteret, hvor de har blant annet sosionom, fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier, sier Eidsmyrå.

Så selv om mange åpne barnehager har fungert som et alternativ til vanlig barnehage i påvente av full barnehagedekning, kan ikke vanlig barnehage erstatte åpne barnehager helt. Åpne barnehager er en møteplass for voksne og barn, og har for eksempel større mulighet til å gi støtte i foreldrerollen, dersom det er ønskelig, forklarer Eidsmyrå.

En integreringsarena som forsvinner

De åpne barnehagene spiller særlig en viktig rolle for hvordan det oppleves å komme ny til landet, ifølge Eidsmyrå. Hun mener at det er en integreringsarena som er i ferd med å forsvinne.

– Det er ofte det første møtet med det norske samfunnet, så vi ser på de åpne barnehagene som et veldig viktig integreringsarbeid. Og de åpne barnehagene er jo også veldig mye brukt av de flerspråklige familiene, sier Eidsmyrå.

Amy Fountain

For Amy Fountain ble åpen barnehage redningen, da hun kom med mann og barn til Norge i fjor.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

Blant de oppmøtte i Storhaug åpen barnehage stemmer dette godt. Det er finsk-, kinesisk-, italiensk-, tysk- og engelskspråklige blant barn og voksne. I sofaen sitter Amy Fountain med ett barn på hver arm.

Eneste alternativ

Hun forteller at hun ble veldig overrasket da hun kom til Norge og innså at det ikke var mulig å skaffe barnehageplass til dattera.

– Da ble åpen barnehage redningen. Det er vårt eneste alternativ. Jeg ønsker jo at barna skal lære norsk, og at de skal få være med andre barn, sier Fountain.

Hun forteller videre at hun også nytter åpne barnehager for å etablere et nettverk i Stavanger, og lære om hvordan ting fungerer i Norge.

– Negativ utvikling

Både Amy og de andre foreldrene NRK pratet med i den åpne barnehagen, mener at det er trist at flere og flere åpne barnehager nå stenger.

For Anne Blomgren Grindheim betyr åpne barnehager økt valgfrihet:

– Jeg synes det er en negativ utvikling at det blir færre åpne barnehager. Jeg synes det er bra med valgfrihet, at man kan velge å være ekstra lenge hjemme med barn, når man har mulighet til det og ønske om det.

Storhaug åpen barnehage

Barn og voksne møter opp sammen til leketid i åpen barnehage.

Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK