NRK Meny
Normal

Ble ufør av mobbing

- Mobbing på jobben utgjør en alvorlig trussel mot nasjonens helse og økonomi.

Minst 60 000 arbeidstakere blir hvert år uføretrygdet på grunn av mobbing.

 

Elna Stengelsrud

Det skrev professor Svein M. Kile i artikkelen "Helsefarlige ledere" i 1999.

I følge, Jobbing uten mobbing, et prosjekt under Arbeidstilsynet, blir fem prosent av alle arbeidstakere mobbet.

55 prosent av mobbeofrene har vært borte fra jobben mer enn tre ganger i løpet av det siste året.

 

Ble mobbet syk

Elna Strengelsrud fra Oslo vet hva det handler om. Hun ble selv mobbet på arbeidsplassen. I dag er hun uføretrygdet.

-Det begynte i det små, men så utartet det seg og etterhvert ble det et mareritt, sier Stengelsrud.

Stengelsrud trivdes godt som kasserer i et forlag. Hun likte både jobben og kollegene, inntil den nye sjefen hennes begynte å komme med små meldinger om lønnsnedsettelse, at hun ikke mestret jobben sin og at hun måtte finne seg en ny jobb.

Hun fikk også en skriftlig beskjed om kun å forlate kontoret sitt når det var høyst nødvendig.

Dette førte til at hun ble isolert fra kollegaene sine.

-Det var ingen skriking eller kjefting, men alt foregikk bak lukkede dører.

Ble nedlesset i arbeid 

Etterhvert slo mobbingen ut i angst og fysiske plager, og Stengelsrud ble sykemeldt i lengre og kortere perioder. Da hun kom tilbake første gang, var hun fratatt sekretæren sin og måtte gjøre alt arbeidet selv.

-Det er slik de gjør det, sier hun etter å ha snakket med utallige mobbeofre gjennom foreningen hun startet for 20 år siden. - Enten blir de fratatt arbeidsoppgavene sine eller så blir de overlesset i arbeid.

Fra å gjøre jobben sin godt og være godt likt av alle på arbeidsplassen var plutselig hele situasjonen snudd.

-Jeg var gjort til syndebukk.

Saken ble tatt opp i retten to ganger, men hun tapte begge gangene, og led et betydelig økonomisk tap.

Landsforeningen mot mobbing hevder at rundt 200.000 mennesker blir mobbet på jobben, og at sykemeldinger og uføretrygd i kjølvannet av mobbing koster samfunnet mer enn 25 milliarder. Likevel er rettsikkerheten svak:

- Jeg sammenlikner mobbing med voldtekt. I rettssalen er det offeret som må legge frem bevis. Det er en håpløs situasjon, sier Strengelsrud.

Ofte vil utenforstående mene at mobbing simpelthen handler om en konflikt. Men Strengelsrud sier: - Forskjellen på mobbing og konflikt er styrkeforholdet. En som blir mobbet har problemer med å forsvare seg, enten mot en overordnet eller flere personer. Konflikter oppstår mellom likeverdige parter, sier Strengelsrud.

-Når en arbeidstaker søker hjelp mot mobbing hos fagforeningen sin må foreningen ha fokus på mobberen, ikke offeret.

- Hva er galt med mobberen? er spørsmålet de bør stille seg, sier hun. Kan han eller hun omplasseres?

Liten støtte fra fagforeningene

- Fagforbundene er med i innledningsfasen, for deretter å bakke ut. De støtter sjelden en rettsak. De vet at offeret taper og det koster for mye, sier hun. Selv måtte hun ta saken til retten ute støtte fra hverken kolleger eller fagforening.

-Liten støtte fra fagforeningene går igjen i telefonhenvendelsene støtteforeningen får, sier Strengelserud.

I fjor sommer ble Elna Strengelsrud tildelt Kongens fortjenstemedalje i sølv for sin mangeårige innsats mot mobbing på arbeidsplassen og for mobbeoffre.

Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen ble startet i 1987.

Hun har satt som observatør og støtte i mange rettsaker om mobbing i løpet av disse årene. De fleste med tap som resultat.

 Har du opplevd mobbing på jobben? Skriv en e-post til oss. Du kan skrive anonymt, men ikke skriv navn på arbeidsplassen. Send e-post til cathrine.oftedahl@nrk.no