Regler mot mobbing på jobb

Likestillings- og diskrimineringsombudet krever regelverk som styrker det psyokososiale miljøet på jobben.

Beate Gangås
Foto: Heiko Junge / Scanpix

I et brev til Arbeidsdirektoratet vil ombudet pålegge arbeidsgivere å forebygge systematisk trakassering på arbeidsplassen.

Likestillings-og diskrimineringsombudet Beate Gangås kritiserer både ledere og verneombud på arbeidsplasser for å feie mobbesaker under teppet. 

- Det er ikke stort nok trykk på arbeidsgiverne for å gjøre noe med disse sakene. Arbeidstakerne kan heller ikke alltid regne med å få støtte fra tillitsvalgte og verneombud, sier Gangås.

Få tar opp saken internt

Fem prosent av alle arbeidstakere blir trakassert eller utstøtt på arbeidsplassen, viser tall fra Arbeidstilsynet. Bare en av fire arbeidstakere som mener seg mobbet, tar saken opp internt.

I dagens regelverk har arbeidstakere rettigheter, mens arbeidsgivere slipper unna med plikter. Resulatet er at arbeid mot trakassering på arbeidsplassen nesten er fraværende på arbeidsplasser, både hos arbeidsgiver og verneombud, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.

Må på dagsorden

- Ledere må sette et godt arbeidsmiljø på dagsorden. De må gi tydelig beskjed om hva som er akseptabel oppførsel og hva som ikke er det. I tillegg må det være rutiner for å ta fatt i enkeltssaker som oppstår, sier Gangås.

I dag er det klare regler for støy og vernesko på arbeidsplassen, men ikke for et psykososialt miljø.

Nå vil likestillings- og diskrimmineringsombudet ha regler som pålegger arbeidsgiver plikter mot trakassering på jobben.

Gangås mener arbeidet mot mobbing må inngå som endel av helse  miljø og sikkerhets-arbeidet på jobben.