– SÅPEGLATT FØRE:

Naudetatane har rykka ut til Åslandsvegen på Frøyland i Time etter ein bil køyrde ut av vegen. Politiet melder at det er såpeglatt på vegen. Omfanget av trafikkuhellet er førebels ukjent.