– Nordsjøen er hot, ennå

Nordsjøen er fremdeles stedet å være, mener oljedirektør Bente Nyland.

Bente Nyland

Oljedirektør, Bente Nyland, mener Nordsjøen fortsatt et et attraktivt sted for oljeindustrien.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I dag presenterte oljedirektør Bente Nyland hvor mye olje og gass Oljedirektoratet tror det finnes på sokkelen. Hun understrekte at selv om de store funnene i Nordsjøen gjør området fristende for mange, så er det mye å finne utenfor Lofoten, i Norskehavet og lenger nord.

– Vi klarte å finne et Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen, og ser ikke bort ifra at vi klarer å gjøre det i Norskehavet også, sier hun.

Aldous og Avaldsnes

Tidligere i høst ble det kjent at funnene Aldous og Avaldsnes samlet kunne utgjøre en struktur på opptil 1.200 millioner fat utvinnbar olje. Senere ble Avaldsnes-funnet alene oppjustert til mellom 800 og 1.800 millioner fat utvinnbar olje.

Da den nyheten kom overrasket den både Statoil og oljenorge. Et enormt oljefunn midt i Nordsjøen var det få som forventet.

Det gjenstår likevel å se om det er nok med de åpnede områdene. Ifølge Nyland er potensielt der det ikke er åpnet, stort.

– Ja vi ser det fortsatt helt klart. Det er 20 prosent av de totale som ikke er åpnet opp, og det er klart at om man skal gjøre store nye funn så er det de nye områdene man ser på, sier hun.

Lettest å hente ut olje fra Nordsjøen

Hva med Lofoten?

– Vi gjorde en kartlegging i fjor, og nedjusterte forventningene det. Fortsatt er det et betydelig potensial, og dette er ressurser som er lette å utforske kontra ressurser som ligger langt fra land, som Jan Mayen og de vestlige deler av Norskehavet, sier Nyland.

Hun påpeker også at det fremdeles er lettest å hente ut olje fra Nordsjøen.

– Nå vi ser på den høye leteaktiviteten som har vært i Nordsjøen, og spesielt de fire siste funnene som er gjort de siste årene, så ser nok industrien atskillig nærmere på Nordsjøen nå er noensinne før, sier hun.

Ryggraden for Statoil

Jannike Allers

Jannike Allers i Statoil bekrefter at Statoil også ser på Nordsjøen som svært attraktiv.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det første som slår meg når jeg hører på OD sine oppsummeringer er at det stemmer godt overens med den strategien og fremtiden Statoil ser for norsk sokkel, sier Jannike Allers i Statoil.

Med flere funn på lista i år er det helt klart at det fremdeles er spennende å lete på norsk sokkel for selskapet.

– Vi har jo hatt veldig gode leteresultater i år. Mye av det som går på fast-track initiativet vårt, nemlig å bygge ut små funn koblet opp til eksisterende infrastruktur er midt i blinken for oss. Norsk sokkel er jo ryggraden for Statoil, sier hun.

Økt ressurstilvekst

Oljeselskapene har ikke funnet mer enn de har produsert de siste årene. Ikke siden 1997 har det blitt oppdaget mer enn vi har hentet opp, men neste år kan dette bildet endre seg.

– Vi regner med at om vi får en god avgrensning på Aldous/Avaldsnes vil vi klare å passerer produksjonen med ny ressurstilvekst. Det betyr at vi får litt på lager igjen, sier oljedirektør Nyland.

Det var mange ventet i spenning på om hun ville presentere nye optimistiske tall for Nordsjøen i dag etter oljefunnene i sommer.

– De må nok vente litt. Vi er fremdeles i en fase der det bores flere brønner, spesielt på Aldous/Avaldsnes, og vi ser jo at tallene endres fra brønn til brønn så vi har valgt å vente til vi får et bedre estimat, sier Nyland.

– Fremdeles hot

Til nå er det funnet Aldous/Avaldsnes som øker oljebankboksen, og det betyr at Nordsjøen fremdeles er stedet å være.

– Akkurat nå kan det se ut som det er et hot sted å være, sier oljedirektør Bente Nyland.