8-ÅRING DØDE ETTER DRUKNINGSULYKKE:

Den åtte år gamle jenta som ble kritisk skadd i en
badeulykke i Kvalsvik i Haugesund torsdag, er død.
Jenta ble først karakterisert som kritisk skadd,
men Haukeland universitetssjukehus nedjusterte etter hvert
tilstanden til alvorlig.
I går hadde tilstanden forverret seg og ble igjen karakterisert
som kritisk. I formiddag kom meldingen om at jenta var
død.