Hopp til innhold

- Risikerer å tape alt

Haugesund kommune investerte 227,5 millioner kroner i Terra-avtalen.

Petter Steen Jr.

Haugesundsordfører Petter Steen mener kommunen har en god sak mot Terra.

Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

Haugesund kommune risikerer å tape hele summen som er investert i Terra-avtalen, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi føler at vi har en veldig god sak mot Terra, sier ordfører Petter Steen i Haugesund til NRK.

 

 

- Viktigst å sikre pengene

Den politiske ledelsen i Haugesund kommune har i formiddag hatt telefonmøte med sine finansielle og juridiske rådgivere, Pareto og advokatkontoret Lund&co.
- Vi føler at vi har en veldig god sak mot Terra, sier Steen etter møtet.
- Det viktigste nå er å sikre de investerte pengene, sier ordføreren.

Fantastisk og utrolig

Rektor ved BI Stavanger, Bjørn Bugge er rystet over det som kommer frem om Haugesund Kommunes investeringer gjennom Terra. 

Bugge tar forbehold om at han ikke har sett andre saksdokumenter enn det som har vært presentert i Dagens Næringsliv og ellers i media.

- Det ser for meg ut til at Haugesund kommune har garamtert overfor Citibank at de ikke skal tape på utlån, sier Bugge.
- Det som er fantastisk og utrolig er at det er stilt en form for sikkerhet basert på et fremtidig utbytte fra Haugaland Kraft.
Den konstruksjonen synes jeg i seg selv virker tvilsom.

- Det skiller seg fra det som er gjort i nordlandskommunene der sikkerheten som er stilt er fremtidige inntekter av konsesjonskraft, sier BI-rektoren.
- I tillegg så er da det lånet som er tatt opp på det investerte beløpet brukt til å stille en form for garanti, sier Bugge.

- Administrasjonen har ansvaret

Bugge mener at det er kommuneadministrasjonen som må ta hovedansvaret for situasjonen som har oppstått.

 - Hvem sitter med ansvaret

- I første instans så er det alltid administrasjonen som har ansvar for å legge til rette for at folkevalgte fatter riktige beslutninger, sier Bugge. - Administrasjonen skal påse at lover og regler følges, og si fra til politikerne dersom det ikke skjer, sier BI-rektoren.

Terra
Foto: NRK