- Ansatte bør betale for jobb-parkering

Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener arbeidsgivere bør innføre avgifter på parkering for ansatte der det er mulig å reise kollektivt til jobb.

Parkering

SV sin miljøpolitiske talsmann mener at offentlig ansatte i storbyområdene bør betale avgift for å få parkere på jobben.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Moe Gustavsen mener at arbeidsgivere bør vurdere å gjøre slutt på gratis parkering for de ansatte, for å hindre unødig bilkjøring.

Les også: Tolv byer kan få restriksjoner på bilbruk

Les også: 24 tiltak for bedre byluft

– Vil koste 6000 kroner i året

Veidirektøren innfører til våren parkeringsavgift for de ansatte i Veidirektoratet, slik at at en ansatt som kjører bil til jobben hver dag må betale 6000 kroner i året for parkering.

Til våren vil det koste 25 kroner dagen å stå parkert i Veidirektoratets underjordiske parkeringshus. Målet er ikke å hente inn penger, men å få de ansatte til å velge sunnere og mer miljøvennlig transport.

Seks tusen kroner er ikke mye i dagens samfunn

Hallgeir Langeland, SV

– Det er lite tvil om at gratis parkering fører til at flere velger privatbil. Det å redusere parkeringsmuligheten, fremmer sykkel og kollektivtransporten, sier Moe Gustavsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stavanger universitetssjukehus

Ved Stavanger Universitetssykehus må de ansatte betale for å plassere bilen i parkeringsanlegget.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Veidiretøren sier at også andre steder i landet kan direktoratets ansatte bli nødt til å betale for å stå parkert på jobben.

– Det vil bli aktuelt også andre steder der det er et reelt kollektivtilbud, sier vegdirektøren.

– Det offentlige må vise vei

Sosialistisk Venstreparti sin miljøpolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, mener at alle som er ansatt i det offentlige, stat, fylke eller kommuner, bør betale for å få parkere bilen sin på jobben.

Han synes ikke det er urimelig at offentlig ansatte betaler 6000 kroner i året for å sette bilen fra seg på jobb.

Langeland setter stor pris på utspillet fra Veidirektør Terje Moe Gustavsen

– Det offentlige må gå foran og vise vei. Når vi nå ser hvordan byområdene har det i forhold til giftig luft, er det klart at hvis du ikke får ned biltrafikken, er det farlig for folk å bevege seg ute, sier Langeland til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Datokjøring Oslo

Hallgeir Langeland mener det er forsvarlig at offentlig ansatte betaler seks tusen kroner årlig for parkering for å reduseree bilbruken i storbyene.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

SV sin stortingsrepresentant viser til situasjonen i Stavanger der det nå blir vurdert restriksjoner på biltrafikken etter forurensningsproblemer enkelte dager i vinter.

– Det er slik at vi må flytte trafikk fra bil til kollektivtransport. Da mener jeg at vi må få avgifter på bilparkering for alle offentlig ansatte i større byer for å få dem til å ta buss eller sykle eller reise kollektivt, sier Langeland.

Les også: Høy helserisiko i Stavanger

Les også: Høy helserisiko i Stavanger

– Gratis månedskort

Langeland mener at arbeidsgiveren også kan bli nødt til å ta et økonomisk ansvar i denne sammenhengen.

– Det kan gjerne være slik at arbeidsgiveren må gi bort gratis månedskort, mener han.

Les også: Sponheim vil ha statlig luftavgift

Les også: Høyre vil avgrense biltrafikken

Kommunene Kristiansand og Drammen har fjerna en del av gratisparkeringa for sine ansatte. Ved Stavanger Universitetssykehus betaler de ansatte for å sette bilen fra seg i pareringsaanlegghet.

Universitetet i Bergen vurderer å gjøre det samme, mens sykehuset i Ålesund har gått motsatt vei. Før var det avgift, nå er det gratis for de ansatte å parkere på jobben.

– Vil ramme mange

Claus Kenneth Larsen tar som regel toget til arbeidet i Vegdirektoratet. Men han liker ikke forslaget som han meiner vil ramme noen meir enn andre.

– Jeg har selv vært avhengig av å kjøre barn til og fra barnehage og sånne ting. Og så er det jo en viss utfordring med å reise kollektivt på vinterhalvåret, noe vi som bruker NSB har erfart, avslutter Larsen.

Hallgeir Langeland avviser at en parkeringsavgift på jobben vil være et problem for eksempel for småbarnforeldre som må innom barnehagen med ungene på vei til jobben.

– Seks tusen kroner er ikke mye i dagens samfunn, mener Langeland.

Synes du offentlig ansatte bør betale for å parkere på jobben?