Ivaretakelse av personvern i NRKs plattformavhengige apper

For å kunne gi et enda bedre tilbud til publikum, tilbyr NRK flere av sine digitale tjenester som plattformavhengige mobil- og nettbrett-apper. Fordelene ved å lage slike plattformavhengige apper er at vi kan utnytte plattformens egenskaper og tjenester på en slik måte at løsningen responderer hurtigere, og kan utvides med tilgang til geografisk posisjon, kamera, m.m.

NRK har fokus på å ivareta personvernet også på plattformavhengige apper. I NRKs apper sendes det som hovedregel ikke inn personopplysninger eller annen metadatainformasjon – heretter kalt «informasjon» – verken til NRK, eller til tredjepart med følgende unntak. Det er forøvrig ingen kobling av personopplysninger mot kringkastingsavgiftregisteret.

Informasjon til NRK

I NRK-appene kan brukeren tipse om hendelser av nyhetsverdi. NRK ønsker at brukeren oppgir telefonnummer eller e-postadresse, men vedkommende kan velge å være anonym. I tillegg har brukeren muligheten – om vedkommende vil – til å sende med navn, bilder, video og posisjon. Tipset er konfidensielt, og kun et fåtall journalister med utvidet mandat har leserettigheter. Informasjonen benyttes kun om tipset blir fulgt opp.

I NRK TV-appene kan brukeren opprette en egen brukerprofil. Dette for å kunne tilpasse innholdseksponering til enkeltbrukere. Benytter brukeren denne funksjonen, lagres informasjon om vedkommendes favorittserier og programmer vedkommende har sett på, på NRKs servere. Det er valgfritt å oppgi navn, men det kreves at brukeren oppgir en gyldig e-postadresse. Brukerprofilen kan når som helst slettes av brukeren, og da fjernes også all personlig identifiserbar data fullstendig. Samme brukerprofil kan benyttes på nettjenesten NRK TV. Se brukervilkår.

I NRK Super-appene kan brukeren sende inn bilde og video til NRK Supers redaksjon. Benytter brukeren denne funksjonen vil appen be om tillatelse til å bruke enhetens bildegalleri, kamera og/eller mikrofon. Det som sendes inn kan bli vist på NRK Super, på NRK Supers egen kanal på YouTube og/eller på NRK Supers kontoer på sosiale medier. Vi ber alltid om telefonnummer til forelder/foresatt og fornavn på innsender. Vi trenger telefonnummeret til barnets forelder/foresatt så vi har muligheten til å ta kontakt hvis vi har spørsmål om innholdet. Se brukervilkår

Informasjon til tredjepart

NRK benytter en tredjepartsleverandør for håndtering av krasjrapportering. Informasjon som blir sendt til denne tredjeparten inneholder informasjon om appen, enheten, operativsystemet, og lokasjon på tidspunktet appen krasjet. Informasjonen er anonym og ikke sporbar til enkeltpersoner.

NRK benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre mobil-apper slik at vi kan utvikle og forbedre tjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Vi loggfører informasjon om om appen, enheten, operativsystemet, dato og tid for besøk, samt en del informasjon om navigasjon. Se forøvrig hovedartikkelen om personvern, «Personvern i elektroniske kommunikasjonstjenester fra NRK», under overskriften «Statistikk». NRKs apper sender informasjon både til ComScore, TNS Gallup, LinkPulse og Google Analytics. I tillegg sender strømmeappene NRK TV og NRK Super informasjon til Akamai Analytics under de samme betingelsene.

Informasjon mellom NRK-appene og enheten

For nettopp å kunne utnytte plattformenes egenskaper og tjenester, behøver noen av de plattformavhengige appene fra NRK tillatelse fra enheten. Dette blir redegjort for under, for hver enkelt app innen plattformene iOS og Android. Informasjonsflyten her er begrenset til å gjelde mellom enheten og appen, og ingen informasjon tilflyter NRK eller tredjeparts aktører i disse transaksjonene direkte, unntatt informasjon som angitt overfor.

iOS-apper

NRK
Appen ber om tillatelse til å sende brukeren varslinger ved store nyhetshendelser, morgenpakke eller nyhetshistorier brukeren selv velger å følge. Om brukeren ønsker å bidra med tilbakemeldinger på appen vil appen be om e-postadresse. For å kunne sende inn nyhetstips med bilder må appen ha tilgang til kamera og bildegalleriet.

Lenke til app: https://itunes.apple.com/no/app/nrk.no/id488705697?l=nb&mt=8

NRK TV
Appen ber om tillatelse til å sende brukeren varslinger om nye episoder i serier vedkommende har valgt å følge.

Lenke til app: https://itunes.apple.com/no/app/nrk-tv/id385114898?l=no&mt=8

NRK Radio
Appen trenger ingen spesielle tillatelser.

Lenke til app: https://itunes.apple.com/no/app/nrk-radio/id401928833?mt=8

Yr
Appen benytter posisjonering for automatisk å kunne gi brukeren været på den lokasjonen vedkommende befinner seg på.

Lenke til app: https://itunes.apple.com/no/app/yr.no/id490989206?mt=8

NRK Super
Appen ber om tillatelse til å bruke kamera ved opprettelse av bilde til brukerprofil. Hvis brukeren ønsker å benytte et eksisterende bilde fra enhetens bildegalleri, ber appen om tillatelse til dette. Bildet blir ikke sendt til NRK, og forblir på enheten.

Dersom brukeren ønsker å sende inn bilde eller video til NRK Super vil appen be om tillatelse til å bruke kamera og mikrofon. Ønsker brukeren å benytte et eksisterende bilde eller video fra enhetens bildegalleri, ber appen om tillatelse til dette.

Lenke til app: https://itunes.apple.com/no/app/nrk-super/id659270490?mt=8

Svar-o-meter
Appen ber om tillatelse til å sende brukeren varslinger om nye spørsmål

Lenke til app: https://apps.apple.com/no/app/svar-o-meter/id1161356200

Fantorangen
Appen trenger ingen spesielle tillatelser.

Lenke til app: https://apps.apple.com/no/app/fantorangen/id969061976

Snøfall
Appen trenger ingen spesielle tillatelser.

Lenke til app: https://itunes.apple.com/no/app/fantorangen/id969061976?l=nb&mt=8

Android-apper

NRK
Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å finne ut om brukeren har nettilgang.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.mobil.app&hl=no

NRK TV
Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å justere kvalitet på video og bilder, basert på brukerens nettverkshastighet.

Identitet benyttes for å gi brukeren muligheten til å opprette og lagre en NRK-brukerkonto på sin enhet, slik at vedkommende kan logge inn på tvers av enheter. Det er ikke påkrevd å lage brukerkonto.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.tv&hl=no

NRK Radio
Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å holde strømmetjenesten gående ved å variere bit-rate, gjenoppta forbindelsen om enheten bytter nett, eller omstarte når enheten får tilbake forbindelsen den midlertidig mistet.

Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å hente inn informasjon om enheten for krasj-logging, slik at feil kan repareres i appen. Merk at ingen informasjonen som hentes ut er anonym og ikke sporbar til enkeltpersoner.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.mobil.radio&hl=no

NRK P3
Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes for å stoppe radioavspilling dersom det kommer en inngående samtale.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.mobil.nrkp3&hl=no

Yr
Posisjon brukes for automatisk å kunne gi brukeren værdata basert på vedkommendes lokasjon.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.yr&hl=no

NRK Super
Bilder/medier/filer benyttes for at brukeren skal kunne velge et bilde som sitt profilbilde. Kamera benyttes for at brukeren skal kunne bruke enhetens kamera til å ta et nytt bilde til sitt profilbilde. Bildet forblir på enheten.

Dersom brukeren ønsker å sende inn bilde eller video til NRK Super vil appen benytte kamera og evt. mikrofon. Ønsker brukeren å sende inn et eksisterende bilde eller video vil enheten benytte bildegalleri.

Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for at appen skal kunne vite om enheten er på trådløst nettverk og laste videostrømkvalitet deretter.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.no.nrksuper.app&hl=no

Svar-o-meter
Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å måle antall unike brukere av appen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, og appen verken lagrer eller sender data som kan spores til enkeltpersoner.

Enhets-ID brukes til å generere en anonym bruker i avstemningen. ID-en krypteres før den sendes til NRK. Appen verken lagrer eller sender data som kan spores til enkeltpersoner.

Appen spør brukeren om de ønsker å motta pushvarslinger om nye spørsmål.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supermidasapp

Fantorangen
Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å måle antall unike brukere av appen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, og appen verken lagrer eller sender data som kan spores til enkeltpersoner.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.fantorangen&hl=no

Snøfall
Enhets-ID og anropsinformasjon benyttes til å måle antall unike brukere av appen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, og appen verken lagrer eller sender data som kan spores til enkeltpersoner.

Lenke til app: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.snofall&hl=no