Design

NRKs designprogram

NRKs designprogram er et verktøy for å bygge og vedlikeholde en samordnet visuell profil for NRK og selskapets produkter. Designprogrammet er NRKs eiendom og kan bare benyttes med tillatelse fra NRK. Retningslinjene hjelper deg til å bruke designprogrammet riktig. Ved spørsmål ta kontakt med profilansvarlig Cecilie Lyng eller juridisk ansvarlig Olav Nyhus.

Logo og designprogram

Profilhåndbøker