Informasjon fra NRK

Toppliste for podkast

De største aktørene i podkastbransjen går sammen om felles toppliste for podkast. – Dette er viktig både for bransjen og lytterne, sier NRKs podkastsjef, Vilde Batzer.

Glad styregruppe for podkast-topplista

Styregruppa for den nye podkast-topplista: Kristian Tolonen (NRK), Jim Fossheim (Moderne Media), Vilde Batzer (NRK), Rune Hafskjær (P4-gruppen), Bjarte Øgrey (Bauer) og Martin Jondahl (VG).

Foto: Ingjerd Østrem Omland / NRK

Topplista vil være basert på både nedlastning og strømming, og vil vise hvilke podkaster som til enhver tid er de mest populære i Norge.

– Podkast er blitt såpass stort og populært at det har vokst frem et behov for en felles valuta. Med lista kan vi i bransjen sammenligne oss både med hverandre og utlandet, og gi lytterne en troverdig og god oversikt, sier Batzer.

Bransjesamarbeid
Kriteriene som ligger til grunn for listene i for eksempel iTunes er ikke kjente. Dermed blir den nye lista den første offisielle topplista for norske podkaster. Samarbeidet om lista startet for halvannet år siden.

– Det har vært en kompleks prosess for å få til dette, men samarbeidet i bransjen har vært godt, og vi har klart å finne gode løsninger. Jeg er glad for at podkastbransjen også ønsker å ta med de minste aktørene. Målet er en så inkluderende måling som mulig, sier Batzer.

Målinga er et spleiselag mellom NRK, Bauer, P4-gruppen, Schibsted (VG), Adlink, Rubicon, Moderne Media og Både Og.

Åpen for flere plattformer
Lista er basert på måling av de ulike podkastene via serverlogger fra seks ulike tekniske plattformer. Det er lagd en styregruppe med podkastprodusenter som skal ivareta bransjens interesser. Her sitter NRK, P4-gruppen, Bauer, Schibsted (som representerer produsentene som benytter plattformen Acast) og Moderne Media (som representerer produsentene som benytter plattformen Pippa). Det er fremdeles rom for andre tekniske plattformer til å bli med på topplista før lansering.

Produsenter som ikke publiserer podkaster hos noen av de overnevnte plattformene, kan ta kontakt med NRK: podkast@nrk.no innen 1. juni

Profesjonalisering av en bransje i vekst

– Det norske podkastmarkedet er i sterk vekst. Det føles derfor riktig at man tar målingene fra de forskjellige aktørene og gjør dem sammenlignbare, sier Jim Fossheim, daglig leder i Moderne Media.

– Med sammenlignbare tall blir det enda enklere for annonsører og lyttere å navigere i podkastmarkedet. Dette igjen kan lede til ytterligere vekst og kommersiell interesse for podkast, så dette er et stort skritt i riktig retning. Men det kanskje aller viktigste er at man med dette felles initiativet står samlet om å øke interessen for podkast, sier Fossheim.

Også Batzer legger vekt på at topplista innebærer en profesjonalisering av bransjen.

– Podkast har gått fra å være en veldig liten nisje å bli noe mye større, og da trenger bransjen profesjonelle strukturer, inkludert en målestandard. Det blir satsa mye på lydinnhold, og det er viktig at vi i Norge følger utviklinga og at vi har et sterkt miljø her, slik vi ikke overlater ansvaret og kunnskapen til internasjonale selskaper. Vi må delta i utviklingen og påvirke det vi kan. Vi håper dette blir et godt bidrag til en voksende, norsk podkastbransje, sier Batzer.

Før jul ble det lyst ut en anbudsrunde, som Kantar vant.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med at de viktigste aktørene i podkast-bransjen har valgt oss som leverandør av den tekniske løsningen for topplisten, sier direktør for Medier i Kantar Jørn Y. Leipart.

-Vi ser frem til å bidra med å videreutvikle lydmålingene ved å utvide med podkastmålinger. Kantar har stor tro på at lydinnhold generelt blir viktigere i det nye digitale medielandskapet, sier Leipart.

Selve topplista kommer til høsten.