Informasjon fra NRK

NRK Sámi ođđa redaktevra – Ny programredaktør i NRK Sápmi

Carl-Gøran Larsson lea NRK Sámi ođđa redaktevra.
Carl-Gøran Larsson blir programredaktør i NRK Sápmi.

Ny programredaktør i NRK Sápmi, Carl-Gøran Larsson.
Foto: privat / NRK

For norsk versjon – se lenger ned i saka.

Carl-Gøran Larsson šaddá NRK Sámi ođđa prográmmaredaktevra.

Prográmmaredaktevran galgá Larsson (39) jođihit NRK Sámi prográmmadoaimmahusa mas lea viiddes šaŋŋerovddasvástádus ja lagabui 30 bargi. NRK Sámi prográmmaossodat buvttada sámi sisdoalu mánáide, nuoraide ja rávesolbmuide neahta, rádio/podkástta, TV/neahtta-TV ja SoMe bokte. Ossodat buvttada ea.ea. Binnabánnaža, realityráiddu Ipmaša, NRK Urbbi, Sámi álbmotbeaisáddaga ja nationála sámi ráidduid leat muhtun oasit.

Illuda álgit

Carl-Gøran Larsson illuda álgit prográmmaredaktevran.

– Dákkár vejolašvuođa ja erenoamáš hástalusa it oačču dávjá. Sáhtán rámisvuođain dadjat ahte šaddá hui gelddolaš oažžut lobi jođihit dakkár čeahpes ja buori joavkku geain lean oahpásmuvvan NRK Sámis. Ovttas lean sihkkar ahte mii nagodit ráhkadit dan sámi sisdoalu maid geahččit ja guldaleaddjit sihke ánssášit, dárbbašit, ja maiddái maid eai ba diehtán ahte sii háliidit. Mun illudan dása, dadjá Carl-Gøran Larsson.

Larsson (39) lea bargan journalistan ja prošeaktajođiheaddjin NRK Sámis jagi 2013 rájes ja lea bálkkahuvvon journalista, ea.ea. Finnmárkku journalistta bálkkášumiin 2017:s ja Svarte Natta rámiduvvon sániin.

– Erenoamáš jođihanattáldagat

NRK Sámi direktevrra, Mona Solbakk, lea hui duhtavaš go Larsson válddii vuostá virgefálaldaga.

– Mun lean hui movttet go Carl-Gøran šaddá oassin NRK Sámi hoavdajoavkkus. Sus lea nanu journalisttalaš vásáhus ja máhttu, ja erenoamáš jođihanattáldagat. Carl-Gøran maid dovdá mediasuorggi treanddaid, álbmoga lihkademiid ja Sámi bures, loahpaha Mona Solbakk.

Larsson lea Kárášjogas eret ja doaibmagoahtá redaktevran čakčat.

Váldde oktavuođa:
Carl-Gøran Larsson: 452 31 477
Mona Solbakk: 951 42 060

Norsk versjon:

Ny programredaktør i NRK Sápmi

Carl-Gøran Larsson blir programredaktør i NRK Sápmi.

Som programredaktør vil Larsson (39) lede en redaksjon som produserer samisk innhold for barn, unge og voksne til nett, radio/podkast, tv/nett-TV og SoMe. Redaksjonen produserer alt fra samisk barneinnhold som Binnabánnaš og realityserien Imaš til musikksatsingen NRK Urbi, samenes nasjonaldagssending og nasjonale samiske serier. Programavdelinga har nærmere 30 ansatte.

Gleder seg

Carl-Gøran Larsson ser frem til å ta fatt på jobben som programredaktør.

– En slik utfordring og mulighet får du ikke ofte. Jeg kan med stolthet si at det blir utrolig spennende å få lov til å lede en så dyktig og fin gjeng som jeg har lært å kjenne i NRK Sápmi. Sammen er jeg sikker på at vi klarer å lage det samiske innholdet som publikum både fortjener, behøver, og kanskje ikke en gang visste at de ønsket seg. Jeg gleder meg, sier Larsson.

Larsson har jobbet som journalist og prosjektleder i NRK Sápmi siden 2013. Han fått flere hedersutmerkelser som for eksempel Finnmark journalistpris 2017 og hederlig omtale på Svarte Natta.

– God leder som motiverer

Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, er fornøyd med at Larsson har takket ja til jobben.

– Jeg er veldig glad for at Carl-Gøran blir en del av redaktørkollegiet i NRK Sápmi. Han kjenner trendene i mediebransjen, bevegelsene i publikum og Sápmi godt. Hans solide journalisterfaring og gode måte å lede og motivere ansatte på, vil gjøre oss i enda bedre stand til å lage samisk innhold som blir valgt, funnet og elsket av publikum, sier direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk.

Larsson er opprinnelig fra Karasjok og tiltrer redaktørstillingen til høsten.

Kontaktpersoner:
Carl-Gøran Larsson: 452 31 477
Mona Solbakk: 951 42 060