Hopp til innhold
Info fra NRK

Direktøren i NRK Sápmi slutter

Mona Solbakk har vært øverste leder i NRK Sápmi siden 2015. Hun har bestemt seg for å gå av som direktør og vil etter avgangen jobbe med ulike prosjekter i den samiske divisjonen.

Mona Solbakk

Mona Solbakk går av som direktør i NRK Sápmi.

Foto: NRK

– I dag engasjerer vi flere enn noen gang med samisk innhold og temaer. Det være seg nyheter, barneinnhold, kultur eller underholdning. Jeg er så stolt over innsatsen våre dyktige medarbeidere i NRK Sápmi og NRK legger i å løfte det samiske innholdet. Mange års hardt arbeid gir resultater. Nå føler jeg en enorm takknemlighet for å ha hatt drømmejobben med å lede denne organisasjonen i overkant av fem spennende år, sier Mona Solbakk.

– Styrket medietilbud

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen takker den avtroppende direktøren for den solide innsatsen for NRK og det samiske oppdraget.

– Mona har gjort en stor innsats for å modernisere og utvikle NRK Sápmi. Den samiske befolkningens medietilbud har blitt styrket under hennes ledelse. Samtidig har samisk kultur, språk og virkelighet blitt mer synlig for alle i Norge, sier Eriksen.

Global konkurranse

Solbakks tid som leder av NRK Sápmi er preget av store endringer i mediemarkedet. Samisk innhold konkurrerer også om barns, unges og voksnes tid mot blant annet store, internasjonale strømmetjenester.

– Konkurransen er tøff. Om publikum ikke velger samisk innhold så har det ingen verdi. Innholdet må ha høy kvalitet, komme til rett tid og være på rett sted og plattform. I et stadig skiftende mediemarked synes jeg det er viktig at organisasjonen får tilført nye tanker og energi i ledelsen. Og nå føler jeg at tiden er inne for å gi plass til en ny direktør, sier Solbakk.

– Jeg håper å ha bidratt til et godt fundament for å videreutvikle organisasjonen og ytterligere samarbeid om det samiske oppdraget i NRK, sier den avtroppende direktøren.

Hun vil fortsatt være ansatt i NRK Sápmi og vil etter avgangen jobbe med ulike redaksjonelle prosjekter fra Tromsø.

Stillingen som direktør i NRK Sápmi vil bli lyst ut om kort tid. Solbakk vil fortsette i stillingen i en periode framover.

NRK Sámi direktevra heaitá

Mona Solbakk lea leamaš NRK Sámi bajimuš hoavda 2015 rájes. Dál lea mearridan heaitit direktevran ja bargagoahtit prošeavttaiguin sámi divišuvnnas.

– Mii eat leat goassige beroštahttán nu ollugiid sámi sisdoaluin ja fáttáiguin go dál. Nu dahkat ođasáššiiguin, mánáidsisdoaluin, kultur ja guoimmuhemiin. Lea duođai rámidan veara mo NRK Sámi ja NRK bargit leat ovdánahttán ja lokten sámi sisdoalu. Máŋggaid jagiid garra bargu buktá bohtosiid. Dovddan nu giitevašvuođa go lean beassan jođihit dán asahusa badjel vihtta jagi, lohká Mona Solbakk.

– Nannen sámi fálaldaga

Sáddehathoavda Thor Gjermund Eriksen giitá heaiti direktevrra dan stargadis ja nanu barggu NRK ja sámi doaimma ovddas.

– Mona lea árjjalaččat ođasmahttán ja ovdánahttán NRK Sámi. Su jođihemiin lea sámi álbmoga mediafálaldat nanusmuvvan. Seammás lea sámi kultuvra, giella ja duohtavuohta dál eanet oidnosis buohkaide Norggas, lohká Eriksen.

Globála gilvu

Solbakk jođihanáigodagas lea mediamárkka garrasit rievdan. Sámi sisdoallu gilvala stuorra, riikkaidgaskasaš rávdnjenbálvalusaid vuostá.

– Gilvu lea garas. Jos publika ii vállje sámi sisdoalu, de das ii leat árvu dahje ávki. Sisdoallu ferte leat álladásat, almmuhuvvot rivttes áigái, rivttes báikái ja lávdái. Dákkár rievdadeaddji mediamárkanis lea mu mielas dehálaš ahte organisašuvdnii bohtet ain ođđa jođihansearat. Ja dál dovddan ahte lea áigi láhčit saji ođđa direktevrii, lohká Solbakk.

– Mun sávan ahte mu bargu lea veahkehan nannet organisašuvnna viidásat ovdánahttimiidda ja ovttasbargui NRK:s sámi doibmii, lohká heaiti direktevra.

Son joatká NRK Sámis vaikke heaitá direktevran, ja bargagoahtá de doaimmahuslaš prošeavttaiguin Tromssas.

Direktevrravirgi almmuhuvvo oalle fargga. Solbakk joatká virggis vel ovtta áigge.