Hopp til innhold
Info fra NRK

Arne Helsingen blir ny generalsekretær i Nordvisjonen

Arne Helsingen går over i ny jobb som generalsekretær i Nordvisjonen. Han forlater dermed jobben som TV-sjef i NRK og skal fremover jobbe med samarbeidet mellom de nordiske kringkasterne.

Bilde av Arne Helsingen

Arne Helsingen blir ny generalsekretær i Nordvisjonen

Foto: NRK

– Jeg har vært så heldig å få lede TV i NRK gjennom i en tid med rivende utvikling, både når det gjelder innhold, teknologiske muligheter og stor endring i publikums bruk og vaner. At NRK har lykkes med mye på TV-området er et resultat av teamarbeid på tvers av fagområder med mange svært dyktige NRK-kollegaer og samarbeidspartnere. Det ikke gått én dag uten at jeg har lært noe nytt, og min aller viktigste oppgave som leder har vært å bidra til en tydelig strategisk retning og være åpen og nysgjerrig for nye måter å løse oppdraget på, sier avtroppende TV-sjef i NRK, Arne Helsingen

Helsingen har vært TV-sjef i NRK i 17 år, og startet i stillingen som konstituert leder i 2006. Han går over i ny stilling ved nyttår.

– Erfaringene mine fra NRK vil jeg bringe med meg når jeg tar over som generalsekretær i Nordvisjonen. Jeg har vært NRKs representant i mange fora i Nordvisjonen gjennom en årrekke, vet hvor mye dette partnerskapet betyr og gleder meg skikkelig til å bidra til videreutviklingen av samarbeidet mellom de nordiske allmennkringkasterne, sier Arne Helsingen.

En leder som vil bli savnet

Arne Helsingen har vært leder i NRK i en tid med store endringer, alt fra digitalisering og innføring av bakkenettet, til den store overgangen mot strømming.

– Arne har stått som en bauta gjennom store endringer, og ledet utvikling av TV-mediet med en stødig hånd gjennom store endringer. Han er en raus, strategisk og tydelig leder som vil bli savnet. Heldigvis blir han værende i gangene her på NRK. Vi har mye å vinne på å samarbeide i Norden. Jeg er glad for at vi har fått en så dyktig og visjonær generalsekretær inn i nordvisjonen, sier direktør i strategi og medier i NRK, Jørgen Heid

Frem til stillingen lyses ut vil Anniken Næss være fungerende TV-sjef i NRK.