Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2013

Oslos bys arkitekturpris er en hederspris som gis til byggverk som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet.

Nedre gate 5-7

Denne verneverdige bebyggelsen i Nedre gate 5-7 ligger langs Akerselva, og er vinneren av Oslo bys arkitekturpris 2013.

Foto: Ivan Brodey

Oslo bys arkitekturpris skal hedre fremragende arkitektur i Oslo. Prisen ble delt ut av ordfører Fabian Stang i Oslo rådhus klokken 12.00 onsdag.

Gro Bonesmo

Partner i Space Group, vinneren av Oslo bys arkitekturpris 2013, Gro Bonesmo.

Foto: Katarina Theis-Haugan

Vinneren av arkitekturpris 2013 er Nedre gate 5-7 ved Space Group Arkitekter AS, Sundt & Thomassen AS og Signal Mediahus ANS.

– Jeg tenker at dette er et signal fra politikerne og juryen at man har en bevissthet rundt vern og vekst i byen, og at det er viktig å beholde denne type funksjon i indre by. Det er kanskje ikke alle som er kjent med dette prosjektet i Nedre gate, men det har samtidig blitt et møtested i byen, sier partner i Space Group Gro Bonesmo.

Juryens begrunnelse

Dette er juryens begrunnelse:

«I god dialog med vernemyndighetene har den saneringstruede tekstilfabrikken fra 1890-tallet blitt videreutviklet og fått nytt liv med et bredt spektrum av kulturaktiviteter. Prosjektet viser nytenkning i bevaringsspørsmålet og arkitektoniske og bygningstekniske løsninger. På en varsom og forbilledlig måte knyttes verdifulle bånd mellom fortid og nåtid, for fremtiden.»

Kvartalet består av to bygninger som er adskilt av en gangvei. Hovedbygningen sør for gangveien inneholder utstillingslokaler og mediahus for filmproduksjon, animasjon, lyddesign og distribusjon. Bygningen nord for gangveien har kontorlokaler, kafé og kulturbarnehage.

Finalistene

Av årets 22 kandidater ble tre byggverk plukket ut til å delta i finalen: Nedre gate 5-7, Enebolig Sømme og Tjuvholmen Icon Complex.

Artikkelen fortsetter under bildene av finalistene.

Tjuvholmen, Icon Complex

Tjuvholmen Icon Complex ved Renzo Piano Building Workshop, Narud Stokke Wiig sivilarkitekter AS, Gullik Gulliksen AS og Selvaag Gruppen/Aspelin-Ramm Gruppen.

Foto: Nic Lehoux

Juryens omtale av Tjuvholmen Icon Complex:

«Bygningskomplekset med Astrup Fearnley Museet har sammen med Operaen satt Oslos havnefront på kartet og bidratt til å styrke Oslos kulturelle identitet. Bygget fremstår lett, åpent og inviterende, både på avstand og nært hold. Tilpasningen til den eksponerte tomten er svært god, og bygget formidler en vellykket overgang mellom sjøen, parken og den tette bebyggelsen av Tjuvholmen.»

Bygningskomplekset består av tre hovedvolumer, atskilt av en kanal, men knyttet sammen av et dobbeltkrummet tak. Taket, som kan gi assosisasjoner til et seil, er byggets viktigste arkitektoniske element. Mot sjøen er det en skulpturpark og en badestrand som er åpen for alle.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Enebolig Sømme

Enebolig Sømme, ved Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS og byggherre Christian Sømme. Boligen ligger i Astrids vei 2c på Skøyen.

Foto: Knut Hjeltnes

Juryens omtale av Enebolig Sømme:

«Eneboligen er arealeffektiv, klimavennlig og utformet for en fremtidsrettet livsstil med redusert forbruk. Til tross for sitt svært begrensede areal og volum, gir boligen gode og varierte romopplevelser. Oppbevaring er løst med finurlige og gjennomtenkte detaljer. Prosjektet viser hvordan man kan utnytte potensialet for fortetting i småhusområdene på en skånsom og svært god måte.»

Til tross for beliggenheten tett ved knutepunktet Skøyen, er området frodig og grønt. De mange ubehandlede flatene av naturlige materialer skal eldes i takt med huset, inspirert av både skandinavisk og japansk tradisjon. Bambusstokkfasaden skjermer mot innsyn og kan delvis åpnes.

Vinneren av arkitekturpris 2013 er Nedre gate 5-7 ved Space Group Arkitekter AS, Sundt & Thomassen AS og Signal Mediahus ANS.

- Space Group jobber med å resirkulere gamle bygg