Uhell mellom Sollihøgda og Skui

  • Trafikkuhell på E16

    På E16 mellom Sollihøgda og Skui har det vært et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil der veien går over fra fire felt til to felt. Det er lange køer, opplyser Statens vegvesen. Slipp nødetatene frem.