NRK Meny

Norges største biogassfabrikk

Avløpsvannet fra toalettene til over 600.000 innbyggere i Asker, Bærum, Oslo, Røyken og Nesodden kan gi grunnlag for landets største biogassfabrikk. På renseanlegget Veas på Bjerkås, ved Askers grense mot Røyken, planlegges det å produsere klimanøytralt drivstoff til å kjøre 460 busser i året. Anlegget kan komme i drift fra 2019, skriver Budstikka.