Innbrudd og skadeverk på skole

Politi og brannvesen rykket rundt midnatt ut til Apalløkka skole på Ammerud. Der hadde noen brutt seg inn, begått kraftig skadeverk og forårsaket en vannlekkasje.